Biuletyn Informacji Publicznej

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z nową ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, poniżej przedstawiamy:

icon 1
icon 1

Statut

Statut WSZ-SW

icon 1
icon 1

Strategia rozwoju

WSZ-SW w latach 2015 – 2025

icon 1
icon 1

Regulamin

Studiów wyższych WSZ-SW

icon 1
icon 1

Regulamin

Świadczeń dla studentów

icon 1
icon 1

Regulamin Praktyk

Regulamin Praktyk

icon 1
icon 1

Regulamin

Zarządzania prawami autorskimi

icon 1
icon 1

System Zarządzania Jakością

Uczelniany System Zarządzania Jakością w
WARSZAWSKIEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA
SZKOLE WYŻSZEJ

icon 1
icon 1

Syllabusy

Semestr zimowy r. ak. 2023/2024

icon 1
icon 1

Raport samooceny

icon 1
icon 1

Kierunkowe efekty uczenia się dla studiów I i II stopnia

icon 1
icon 1

Regulamin opłat za studia

Za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

icon 1
icon 1

Warunki i tryb rekrutacji

I rok studiów w roku akademickim 2023/2024

icon 1
icon 1

Programy studiów

I stopnia

icon 1
icon 1

Programy studiów

II stopnia

icon 1
icon 1

Dokumentacja dotycząca wzoru dyplomu WSZ-SW

icon 1
icon 1

Uchwały Senatu WSZ-SW

icon 1
icon 1

Deklaracja dostępności

icon 1
icon 1

Procedura przecidziałania konfliktom

icon 1
icon 1

Kompetencje cyfrowe

Zadzwoń