Poznaj Nas Lepiej

Władze, Kadra, Pracownicy

Władze, Kadra, Pracownicy

WSZ-SW zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę w ilości 65 pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych ale przede wszystkim praktyków biznesu. Według najbardziej opiniotwórczego w Polsce „Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich” Perspektywy Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa systematyczne zajmuje czołowe miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce (330 uczelni) w kategorii „Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach”. W 2016 było to 6 miejsce, w 2017 – 7 miejsce, w 2019 – 5 miejsce w Warszawie.

Posiadamy jeden z najlepszych wskaźników dostępności dydaktycznej tj. ilość studentów przypadających na 1 pracownika naukowego w 2019 r. w WSZ-SW wyniósł 14,08 studentów na jednego pracownika naukowego. W 2018 r. wskaźnik ten wyniósł 13,4, a w 2017 r. wskaźnik ten wyniósł 11,7. Wskaźnik preferowany przez MNiSW to 13  studentów na jednego pracownika naukowego. 

Prezydent i kierownictwo uczelni

waldemar gajda prezydent

prof. ucz. dr inż.
Waldemar Gajda
Prezydent WSZ-SW

slawomir wozniak rektor

prof. ucz. dr
Sławomir Woźniak
Rektor WSZ-SW

P

prof. ucz. dr Barbara Lubas
Dziekan

Kadra

pawel soroka

prof. dr hab. Paweł Soroka

w gajda

prof. ucz. dr inż. Waldemar Gajda

P

prof. ucz. dr Barbara Lubas

s wozniak

prof. ucz. dr Sławomir Woźniak

salacinski

dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński

mc

dr hab. inż. Michał Ćwiąkała

klosowski 1

dr inż. Dariusz Kłosowski

blazejczyk 2

dr inż. Wiesław Błażejczyk

krzeminski wlodzimierz 1

dr inż. Włodzimierz Krzemiński

badowski 1

dr Ireneusz Badowski

bialek 1

dr Wojciech Białek

borowik 2

dr Małgorzata Borowik

agnieszka maciag 1

dr Agnieszka Maciąg

olszewski

dr Piotr Olszewski

KingaPodlesna

dr Kinga Podleśna Opiekun Praktyk Studenckich

jowita zd

dr Jowita Sobczak

dr s sobolewska

dr Stanisława Sobolewska

wojenski

dr Jerzy Wojeński

Anna Wojtowicz

dr Anna Wójtowicz

ziminska

dr Urszula Zimińska

lisiecki

mgr Mirosław Lisiecki

padlewska pasnikowska

mgr Maria Padlewska-Paśnikowska

terendij

mgr Dariusz Terendij

Wasilewski

mgr Jerzy Wasilewski

wlodarczyk

mgr Jerzy Włodarczyk

Janusz Janota

mgr Janusz Janota

kkielak

mgr inż. Krzysztof Kielak

Pracownicy

wiktorowicz

Kierownik Rektoratu - Agnieszka Wiktorowicz

mwowk

Kierownik Dziekanatu - Monika Wowk

wakaluk

Z-ca Kierownika Dziekanatu - Krzysztof Wakuluk

Janusz Janota

Specjalista - Janusz Janota

szichowska

Specjalista - Elżbieta Szichowska

wakuluk

Kwestor - Bernardeta Wakuluk

janikowska

z-ca Kwestora - Irena Janikowska

wozniakowska

Specjalista - Elżbieta Woźniakowska

kkielak

Administrator Sieci - Krzysztof Kielak

szewczyk

Kierownik Administracyjny - Piotr Szewczyk

Call Now ButtonZadzwoń