Poznaj Nas Lepiej

Władze, Kadra, Pracownicy

Władze, Kadra, Pracownicy

WSZ-SW zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę w ilości 65 pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych ale przede wszystkim praktyków biznesu. Według najbardziej opiniotwórczego w Polsce “Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich” Perspektywy Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa systematyczne zajmuje czołowe miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce (330 uczelni) w kategorii „Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach”. W 2016 było to 6 miejsce, w 2017 – 7 miejsce, w 2019 – 5 miejsce w Warszawie.

Posiadamy jeden z najlepszych wskaźników dostępności dydaktycznej tj. ilość studentów przypadających na 1 pracownika naukowego w 2019 r. w WSZ-SW wyniósł 14,08 studentów na jednego pracownika naukowego. W 2018 r. wskaźnik ten wyniósł 13,4, a w 2017 r. wskaźnik ten wyniósł 11,7. Wskaźnik preferowany przez MNiSW to 13  studentów na jednego pracownika naukowego. 

Prezydent i kierownictwo uczelni

waldemar gajda prezydent

prof. ucz. dr inż.
Waldemar Gajda
Prezydent WSZ-SW

slawomir wozniak rektor

prof. ucz. dr
Sławomir Woźniak
Rektor WSZ-SW

pawl soroka dziekan

prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka
Dziekan

Kadra

pawel soroka

prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka

w gajda

prof. ucz. dr inż. Waldemar Gajda

b lubas

prof. ucz. dr Barbara Lubas

szewczak

prof. ucz. dr Krzysztof Szewczak

s wozniak

prof. ucz. dr Sławomir Woźniak

salacinski

dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński

blazejczyk 2

dr inż. Wiesław Błażejczyk

cwiakala

dr inż. Michał Ćwiąkała

gos

dr inż. Piotr Goś

klosowski 1

dr inż. Dariusz Kłosowski

krzeminski wlodzimierz 1

dr inż. Włodzimierz Krzemiński

badowski 1

dr Ireneusz Badowski

banasiewicz 1

dr Wojciech Banasiewicz

bialek 1

dr Wojciech Białek

borowik 2

dr Małgorzata Borowik

agnieszka maciag 1

dr Agnieszka Maciąg

olszewski

dr Piotr Olszewski

KINGA Podlesna

dr Kinga Podleśna

dr s sobolewska

dr Stanisława Sobolewska

wojenski

dr Jerzy Wojeński

ziminska

dr Urszula Zimińska

kkielak

mgr inż. Krzysztof Kielak

abielak

mgr inż. Adam Bielski

butscher

mgr Agnieszka Butscher

lisiecki

mgr Mirosław Lisiecki

padlewska pasnikowska

mgr Maria Padlewska-Paśnikowska

jj

mgr Janusz Janota

sachmacinska

mgr Katarzyna Sachmacińska

terendij

mgr Dariusz Terendij

skorupa domagala

mgr Agnieszka Skorupa - Domagała

wlodarczyk

mgr Jerzy Włodarczyk

zielinska

mgr Ewa Zielińska

awojtowicz

mgr Anna Wójtowicz

Wasilewski

mgr Jerzy Wasilewski

Pracownicy

wiktorowicz

Kierownik Rektoratu - Agnieszka nazwisko Wiktorowicz

mwowk

Kierownik Dziekanatu - Monika Wowk

wakaluk

z-ca Kierownika Dziekanatu - Krzysztof Wakuluk

jj

Specjalista - Janusz Janota

szichowska

Specjalista - Elżbieta Szichowska

wakuluk

Kwestor - Bernardeta Wakuluk

janikowska

z-ca Kwestora - Irena Janikowska

wozniakowska

Specjalista - Elżbieta Woźniakowska

kkielak

Administrator Sieci - Krzysztof Kielak

szewczyk

Kierownik Administracyjny - Piotr Szewczyk

borzym

Biblioteka - Barbara Borzym

K Podlesna

Kierownik Praktyk Studenckich dr Kinga Podleśna