Poznaj Nas Lepiej

Władze, Kadra, Pracownicy

Władze, Kadra, Pracownicy

WSZ-SW zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę w ilości 65 pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych ale przede wszystkim praktyków biznesu. Według najbardziej opiniotwórczego w Polsce „Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich” Perspektywy Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa systematyczne zajmuje czołowe miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce (330 uczelni) w kategorii „Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach”. W 2016 było to 6 miejsce, w 2017 – 7 miejsce, w 2019 – 5 miejsce w Warszawie.

Posiadamy jeden z najlepszych wskaźników dostępności dydaktycznej tj. ilość studentów przypadających na 1 pracownika naukowego w 2019 r. w WSZ-SW wyniósł 14,08 studentów na jednego pracownika naukowego. W 2018 r. wskaźnik ten wyniósł 13,4, a w 2017 r. wskaźnik ten wyniósł 11,7. Wskaźnik preferowany przez MNiSW to 13  studentów na jednego pracownika naukowego. 

Prezydent i kierownictwo uczelni

waldemar gajda prezydent

prof. ucz. dr inż.
Waldemar Gajda
Prezydent WSZ-SW

slawomir wozniak rektor

prof. ucz. dr
Sławomir Woźniak
Rektor WSZ-SW

P

prof. ucz. dr Barbara Lubas
Dziekan

Kadra

pawel soroka

prof. dr hab. Paweł Soroka

w gajda

prof. ucz. dr inż. Waldemar Gajda

P

prof. ucz. dr Barbara Lubas

s wozniak

prof. ucz. dr Sławomir Woźniak

salacinski

dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński

mc

dr hab. inż. Michał Ćwiąkała

klosowski 1

dr inż. Dariusz Kłosowski

blazejczyk 2

dr inż. Wiesław Błażejczyk

krzeminski wlodzimierz 1

dr inż. Włodzimierz Krzemiński

badowski 1

dr Ireneusz Badowski

bialek 1

dr Wojciech Białek

borowik 2

dr Małgorzata Borowik

A K

dr Aneta Kędzierska

agnieszka maciag 1

dr Agnieszka Maciąg

olszewski

dr Piotr Olszewski

KingaPodlesna

dr Kinga Podleśna Opiekun Praktyk Studenckich

jowita zd

dr Jowita Sobczak

dr s sobolewska

dr Stanisława Sobolewska

Anna Wojtowicz

dr Anna Wójtowicz

ziminska

dr Urszula Zimińska

lisiecki

mgr Mirosław Lisiecki

padlewska pasnikowska

mgr Maria Padlewska-Paśnikowska

terendij

mgr Dariusz Terendij

Wasilewski

mgr Jerzy Wasilewski

wlodarczyk

mgr Jerzy Włodarczyk

Janusz Janota

mgr Janusz Janota

kkielak

mgr inż. Krzysztof Kielak

mgr inż. Krzysztof Kielak

Pracownicy

wiktorowicz

Kierownik Rektoratu - Agnieszka Wiktorowicz

mwowk

Kierownik Dziekanatu - Monika Wowk

wakaluk

Z-ca Kierownika Dziekanatu - Krzysztof Wakuluk

Janusz Janota

Specjalista - Janusz Janota

szichowska

Specjalista - Elżbieta Szichowska

wakuluk

Kwestor - Bernardeta Wakuluk

janikowska

z-ca Kwestora - Irena Janikowska

wozniakowska

Specjalista - Elżbieta Woźniakowska

kkielak

Administrator Sieci - Krzysztof Kielak

szewczyk

Kierownik Administracyjny - Piotr Szewczyk

Zadzwoń