Poznaj Nas Lepiej

Władze, Kadra, Pracownicy

Władze, Kadra, Pracownicy

WSZ-SW zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę w ilości 65 pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych ale przede wszystkim praktyków biznesu. Według najbardziej opiniotwórczego w Polsce “Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich” Perspektywy Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa systematyczne zajmuje czołowe miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce (330 uczelni) w kategorii „Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach”. W 2016 było to 6 miejsce, w 2017 – 7 miejsce, w 2019 – 5 miejsce w Warszawie.

Posiadamy jeden z najlepszych wskaźników dostępności dydaktycznej tj. ilość studentów przypadających na 1 pracownika naukowego w 2019 r. w WSZ-SW wyniósł 14,08 studentów na jednego pracownika naukowego. W 2018 r. wskaźnik ten wyniósł 13,4, a w 2017 r. wskaźnik ten wyniósł 11,7. Wskaźnik preferowany przez MNiSW to 13  studentów na jednego pracownika naukowego. 

Prezydent i kierownictwo uczelni

waldemar gajda prezydent

prof. ucz. dr inż.
Waldemar Gajda
Prezydent WSZ-SW

slawomir wozniak rektor

prof. ucz. dr
Sławomir Woźniak
Rektor WSZ-SW

pawl soroka dziekan

prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka
Dziekan

Kadra

pawel soroka

prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka

w gajda

prof. ucz. dr inż. Waldemar Gajda

b lubas

prof. ucz. dr Barbara Lubas

szewczak

prof. ucz. dr Krzysztof Szewczak

s wozniak

prof. ucz. dr Sławomir Woźniak

salacinski

dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński

blazejczyk 2

dr inż. Wiesław Błażejczyk

cwiakala

dr inż. Michał Ćwiąkała

gos

dr inż. Piotr Goś

klosowski 1

dr inż. Dariusz Kłosowski

krzeminski wlodzimierz 1

dr inż. Włodzimierz Krzemiński

badowski 1

dr Ireneusz Badowski

banasiewicz 1

dr Wojciech Banasiewicz

bialek 1

dr Wojciech Białek

borowik 2

dr Małgorzata Borowik

brak zdjecia

dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska

agnieszka maciag 1

dr Agnieszka Maciąg

olszewski

dr Piotr Olszewski

kpd 1

dr Kinga Podleśna-Dudicz

dr s sobolewska

dr Stanisława Sobolewska

wojenski

dr Jerzy Wojeński

ziminska

dr Urszula Zimińska

kkielak

mgr inż. Krzysztof Kielak

Email kontaktowy: krzysztof.kielak@wsz-sw.edu.pl
abielak

mgr inż. Adam Bielski

butscher

mgr Agnieszka Butscher

lisiecki

mgr Mirosław Lisiecki

padlewska pasnikowska

mgr Maria Padlewska-Paśnikowska

jj

mgr Janusz Janota

Email kontaktowy: janusz.janota@wsz-sw.edu.pl
sachmacinska

mgr Katarzyna Sachmacińska

terendij

mgr Dariusz Terendij

skorupa domagala

mgr Agnieszka Skorupa - Domagała

wlodarczyk

mgr Jerzy Włodarczyk

zielinska

mgr Ewa Zielińska

awojtowicz

mgr Anna Wójtowicz

Pracownicy

wiktorowicz

Kierownik Rektoratu - Agnieszka nazwisko Wiktorowicz

mwowk

Kierownik Dziekanatu - Monika Wowk

wakaluk

z-ca Kierownika Dziekanatu - Krzysztof Wakuluk

jj

Specjalista - Janusz Janota

szichowska

Specjalista - Elżbieta Szichowska

wakuluk

Kwestor (Główna Księgowa) - Bernardeta Wakuluk

janikowska

z-ca Kwestora - Irena Janikowska

wozniakowska

Specjalista - Elżbieta Woźniakowska

kkielak

Specjalista-Administrator Sieci - Krzysztof Kielak

szewczyk

Kierownik Administracyjny - Piotr Szewczyk

borzym

Biblioteka - Barbara Borzym