Studia Podyplomowe

Studia realizowane z PM Group

Studia realizowane we współpracy z MALINOWSKI&PARTNERS

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa oferuje następujące studia podyplomowe realizowane przy współpracy z MALINOWSKI & PARTNERS (P&M GROUP).

MALINOWSKI & PARTNERS (właściciel marki P&M GROUP) to renomowana firma doradczo-szkoleniowa, która funkcjonuje na terenie całej Polski, oferując Klientom usługę o oczekiwanym i powtarzalnym poziomie jakości. To zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem działający w obszarze organizacji i zarządzania od 2005 r. Firma jest partnerem wyższych uczelni, z którymi realizuje profesjonalne i praktyczne studia podyplomowe dla osób dorosłych. MALINOWSKI & PARTNERS realizuje studia podyplomowe wspólnie z Warszawską Szkołą Zarządzania-Szkołą Wyższą od wielu lat (więcej na www.pmgroup.pl). Praktyka dla Praktyków.

MENEDŻER JAKOŚCI W PODMIOTACH LECZNICZYCH

– Cel

Celem studiów jest przygotowanie kadry menedżerskiej dla potrzeb zarządzania jakością i wdrażania systemów jakości we wszystkich typach placówek ochrony zdrowia/podmiotów leczniczych. Program studiów został wzbogacony o zagadnienia kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem i Audytu jako narzędzia kontroli pozwalającego spełnić jednostkom wymóg formalno-prawny nałożony przez Ustawę o finansach publicznych.

– Korzyści

Praktyczne warsztaty i ćwiczenia ukażą właściwą drogę wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością w podmiocie leczniczym. Gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego studiów są najlepszej klasy specjaliści – praktycy prowadzący zajęcia, znający specyfikę funkcjonowania polskiej służby zdrowia. Program uwzględnia wymagania nowej normy ISO 9001!

– dla Kogo

Do wzięcia udziału w studiach zapraszamy przede wszystkim pracowników podmiotów leczniczych, którzy są odpowiedzialni za wdrożenie, koordynowanie i/lub doskonalenie systemu zarządzania jakością i ryzykiem. Szczególnie zainteresowani tymi studiami powinni być: zastępcy dyrektorów, kierownicy zakładów/pionów, naczelne pielęgniarki, przełożone pielęgniarek, pielęgniarki oddziałowe.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie naszego Partnera.

MENEDŻER JAKOŚCI W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

– Cel

Celem studiów jest przygotowanie kadry menedżerskiej dla potrzeb zarządzania jakością i wdrażania systemów jakości w administracji samorządowej i państwowej wszystkich szczebli.

– Korzyści

Dzięki warsztatowemu charakterowi studiów (ćwiczenia, scenki, analiza i modelowanie zachowań, komentarze trenerskie, dyskusje, studia przypadków) zajęcia ukażą Państwu praktyczne aspekty SZJ przedstawiane przez 14 różnych ekspertów P&M GROUP – konsultantów, Audytorów Pełnomocników ds. Jakości w Urzędach, Sekretarzy, Burmistrzów. Program uwzględnia wymagania nowej normy ISO 9001!

– dla Kogo

Do wzięcia udziału w Studiach zapraszamy przede wszystkim pracowników urzędów administracji samorządowej i państwowej, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie, koordynowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, jak również osoby chcące poznać obszar zarządzania przez jakość.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie naszego Partnera.

MENEDŻER JAKOŚCI W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

– Cel

Celem studiów jest przygotowanie kadry kierowniczej wszystkich szczebli, pełnomocników jak też pozostałych pracowników do wdrażania systemu jakości w administracji podatkowej oraz umożliwienie im zdobycia kompetencji niezbędnych dla potrzeb zarządzania procesami.

– Korzyści

Dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania jakością z organizacji nastawionej tylko na spełnianie wymagań prawnych urząd skarbowy staje się organizacją nastawioną na klienta. Wewnętrzna organizacja pracy urzędu powinna przełożyć się na lepsze, bardziej efektywne wykonywanie usług publicznych i tym samym lepszą ocenę pracy urzędu przez mieszkańców.

– dla Kogo

Na studia zapraszamy przede wszystkim pracowników urzędów i izb skarbowych, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania jakością (kadrę kierowniczą, pełnomocników, koordynatorów jakości) oraz osoby, które zainteresowane są zdobyciem lub pogłębieniem wiedzy w zakresie zarządzania jakością w administracji podatkowej.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie naszego Partnera.

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM JAK START-UPEM

– Cel

Celem studiów podyplomowych jest nauczyć innowacyjnego i kreatywnego spojrzenia na przedsiębiorstwo, wykorzystującego wizje i idee zarządzania nim jak start-upem. Poprzez praktyczne ćwiczenia i warsztaty uczestnicy będą doskonalić nowoczesne techniki zarządzania, pozyskiwania klientów i sprzedaży. Nauczą się myśleć w kategoriach biznesowych, cały czas pamiętając o ludziach/zespole.

– Korzyści

W trakcie studiów poznasz narzędzia dzięki którym będziesz w stanie ograniczyć koszty i ryzyko przy rozwijaniu innowacyjnych projektów biznesowych. Nauczysz się rozpoznawać potrzeby swoich Klientów i będziesz mógł dostarczyć im konkretne rozwiązanie. Dowiesz się również, jakie zmiany wprowadzić w zarządzaniu swoją obecną firmą, która potrzebuje rozwoju.

– dla Kogo

Studia są adresowane zarówno do osób zarządzających średnim lub dużym przedsiębiorstwem, jak i tych, którzy prowadzą działalność w formie miko lub małych przedsiębiorstw. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą na nowo odkryć siłę i energie małej organizacji w swoich przedsiębiorstwach i nauczyć się, jak dużą organizację zarazić duchem kilkuosobowego start-upu.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie naszego Partnera.

COACH-MENEDŻER ROZWOJU I ZMIANY W ORGANIZACJI

– Cel

Celem studiów jest rozwinięcie umiejętności coachingu menedżerskiego poprzez wypracowanie postawy coacha – menedżera odpowiadającego w organizacjach za osiąganie celów, rozwój potencjału zawodowego i przygotowanie zespołów do wdrażania zmian. Studia w praktyczny sposób przygotowują do prowadzenia coachingów, korzystania z narzędzi i technik coachingowych, ale również dają uczestnikom wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów zmiany i osiągania celów. Program studiów wzbogacony został o elementy mentoringu i procesu jego wdrażania.

– Korzyści

Doskonalenie praktycznych umiejętności zwiększających skuteczność interpersonalną. Wzrost efektywności i skuteczności w osiąganiu zamierzonych celów w organizacji, Indywidualny program coachingowy.

– dla Kogo

Studia adresowane są do osób, chcących doskonalić swój styl zarządzania i stosować coaching jako skutecznie narzędzie w rozwoju pracowników oraz wprowadzania zmian w organizacji: menedżerów, liderów zespołów, specjalistów HR, a także doradców zawodowych, trenerów wewnętrznych i konsultantów.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie naszego Partnera.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

– Cel

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, praktycznej wiedzy na temat zamówień publicznych, podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych. Uczestnicy studiów nauczą się, jak skutecznie pozyskiwać zamówienia, a także jak prawidłowo przygotowywać i przeprowadzać postępowanie przetargowe. Pogłębią swoją wiedzę i zdobędą nową w zakresie regulacji ustawy prawo zamówień publicznych.

– Korzyści

Rozpoznanie obszarów własnej działalności zawodowej wymagających korekt wynikających z konieczności przestrzegania nowych dyrektyw zamówieniowych. Zdobycie praktycznej wiedzy pozwalającej na łatwiejsze przyswojenie i utrwalenie obowiązujących oraz wchodzących w życie znowelizowanych zasad ustawy Prawo zamówień publicznych. Praktyka dla Praktyków. Studia dają możliwość konsultowania trudnych sytuacji, z którymi spotkać się można podczas pracy nad przygotowaniem i realizacją zamówień.

– dla Kogo

Studia adresowane są do osób zajmujących się zamówieniami zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Zapraszamy osoby, które w swojej pracy spotykają się z zagadnieniem zamówień publicznych i są zainteresowane zdobyciem praktycznej wiedzy niezbędnej do funkcjonowania na rynku zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie naszego Partnera.

Zadzwoń