Seminaria

wsz-sw

Seminaria w 2019 r.:

SEMINARIA ZORGANIZOWANE PRZEZ WSZ-SW W 2019 R. „Przekształcenia światowego ładu  gospodarczego” – wnioski pro domo  sua  – 10 stycznia 2019 r. „Innowacje...
wsz-sw

Seminaria w 2018 r.:

SEMINARIA ZORGANIZOWANE PRZEZ WSZ-SW W 2018 R. ”Kompetencje autokreacyjne dorosłych wobec wyzwań kulturowo – cywilizacyjnych XXI wieku” – 18 styczeń. ”Dlaczego świat...
wsz-sw

Seminaria w 2017 r.

SEMINARIA ZORGANIZOWANE PRZEZ WSZ-SW W 2017 R. Seminarium „Metody i techniki skutecznej edukacji (jak się uczyć, żeby się nauczyć i jak uczyć, żeby nauczyć)”....
wsz-sw

Seminaria w 2016 r.

SEMINARIA ZORGANIZOWANE PRZEZ WSZ-SW W 2016 R. Seminarium „Polityki zintegrowanego rozwoju powiatu, miasta i gminy-podejscie systemowe”. Seminarium „Zarządzanie wiedzą w gospodarce i w życiu społecznym”. Seminarium...
Zadzwoń