Studia Licencjackie

Finanse i Bankowość

Finanse i Bankowość

Specjalność ma na celu zapoznanie z różnymi komórkami finansowymi przedsiębiorstwa i trybem podejmowania decyzji finansowych oraz podstawowymi zagadnieniami podatkowymi. Poza tym w ramach tej specjalności przekazywana jest wiedza dotycząca instytucji działających na rynku finansowym, w szczególności banków, w tym prawa bankowego i rachunkowości bankowej. Umożliwia nabycie umiejętności przeprowadzenia analizy finansowej, planowania dochodów i wydatków firmy.

Na studiach I stopnia w ramach specjalności przekazywana jest wiedza na temat rynków finansowych i kapitałowych, bankowości i finansów międzynarodowych, prawa podatkowego oraz ryzyka finansowego.

Na studiach II stopnia studenci zostaną zapoznani z rachunkowością bankową, finansami publicznymi, dokumentami finansowymi oraz uzyskają wiedzę z zakresu zarządzania inwestycjami finansowymi.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

GRAFIK ORAZ PLAN ZAJĘĆ

REKRUTACJA NA STUDIA

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Nazwa przedmiotu Punkty ECTS
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 3
Controlling finansowy 3
Analiza rynków finansowych 3
Przepływy pieniężne 3
Finansowe instrumenty inicjowania innowacyjności 3
Operacje bankowe 3
Razem specjalność 18

 

studia licencjackie zarzadzanie

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą studiów wyższych zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń