Studia I Stopnia - Stacjonarne

Studia Licencjackie Dzienne

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

Nasz doskonale wykwalifikowany zespół nauczycieli akademickich oraz profesjonalnie przygotowane zajęcia pozwalają uzyskać nie tylko licencjat – tytuł zawodowy w systemie szkolnictwa wyższego, ale także przekazują niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do wykonywania zawodu. Zapraszamy zarówno nowych absolwentów szkół średnich, jak i osoby dysponujące doświadczeniem zawodowym, które pragną pozyskać wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę w zakresie zarządzania, finansów, rachunkowości czy marketingu.

Szkoła Wyższa zachęca absolwentów szkół średnich do skorzystania z szerokiej oferty studiów stacjonarnych I stopnia z zakresu zarządzania, kończących się uzyskaniem tytułu licencjata. Proponujemy studia na kierunku zarządzanie o profilu praktycznym. Naszym celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykonywanie nowego zawodu. Specjalizujemy się w edukacji z zakresu zarządzania. W ramach stacjonarnych studiów I stopnia w naszej szkole wyższej proponujemy szeroki wybór specjalności w zakresie:

Efektywny system nauczania

Naszym celem jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności, które pomogą skutecznie i szybko podjąć pracę w wybranym zawodzie. Stąd zarówno program nauczania, jak i system praktyk studenckich zmierza do efektywnego przygotowania słuchaczy powyższych specjalności do podjęcia wskazanych obowiązków zawodowych.  Ponadto, program nauczania zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia. 

W przypadku specjalności Zarządzanie Jakością studenci realizują program zgodny z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania następujących certyfikatów:

  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001;
  • Pełnomocnik kierownictwa systemu zarządzania jakością wg ISO 9001;
  • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001.

Przebieg studiów stacjonarnych

Wszystkie prowadzone przez WSZ-SW studia I stopnia w zakresie zarządzania, marketingu, finansów czy logistyki trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata. Studenci przez pierwsze 4 semestry nauki uzyskują szeroką wiedzę z zakresu zarządzania. Następnie pod koniec IV semestru słuchacze dokonują wyboru interesującej ich specjalności, którą kontynuują do czasu uzyskania tytułu licencjata. Nieodzownym elementem studiów I stopnia są praktyki studenckie, które odbywają się po IV semestrze studiów.

Czego mogą oczekiwać studenci wybierając studia na WSZ-SW?

Studia licencjackie na WSZ-SW charakteryzują się wysokim stopniem użyteczności. Dbamy także o to, aby studenci od początku byli świadomi celów, podstawowych treści, wymagań i sposobów zaliczenia poszczególnych przedmiotów. Dlatego proponujemy przejrzysty system informacji, dzięki któremu każdy słuchacz otrzymuje kompletną wiedzę na temat procesu pozyskiwania wiedzy i umiejętności. 

Na pierwszych zajęciach z każdego przedmiotu studenci otrzymują pisemny konspekt zajęć, który zawiera:

Cele

czyli zespół wiadomości i umiejętności, które należy przyswoić w ramach przedmiotu

metodykę

prowadzenia zajęć i wskazówki do studiowania, w tym literaturę i ćwiczenia;

podstawowe treści

podstawowe treści, czyli główne tezy i tematykę;

Wymagania

wymagania i sposób zaliczenia przedmiotu.

Ramowy Program Studiów I Stopnia

Zachęcamy do zapoznania się z Ramowym programem studiów I stopnia na prowadzonym przez naszą szkołę kierunku zarządzanie.

Ramowe treści kształcenia

1. Grupy treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIAPunkty ECTS
GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH16
GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH53
GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH61
GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH ISPECJALNOŚCIOWYCH47
PRAKTYKA ZAWODOWA (trzymiesięczna)6
Razem:183

2. Składniki treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH:Punkty ECTS
Język angielski5
Logika3
Technologia informacyjna2
Filozofia2
Socjologia procesów decyzyjnych2
Wychowanie fizyczne2
Razem grupa treści ogólnych:16

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH:Punkty ECTS
Podstawy zarządzania8
Nauka o organizacji6
Mikroekonomia8
Finanse6
Prawo7
Matematyka9
Statystyka opisowa6
Podstawy ekonometrii3
Razem grupa treści podstawowych:53

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH:Punkty ECTS
Zachowania organizacyjne3
Zarządzanie projektami5
Zarządzanie zasobami ludzkimi4
Zarządzanie jakością4
Informatyka w zarządzaniu4
Marketing6
Badania marketingowe3
Rachunkowość finansowa5
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw4
Procesy informacyjne w zarządzaniu4
Bezpieczeństwo publiczne4
Dowodzenie3
Operacje i techniki operacyjne3
Ochrona własności intelektualne3
Marketing w handlu i usługach3
Zarządzanie produkcją3
Razem grupa treści kierunkowych61

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH:Punkty ECTS
Myślenie strategiczne3
Zarządzanie majątkiem trwałym2
Polityka gospodarcza2
Struktura i problemy gospodarki światowej3
Planowanie w przedsiębiorstwie3
Metody i techniki organizowania4
Rynki finansowe i kapitałowe3
Metody i techniki uczenia się2
Wykłady fakultatywne3
Seminarium dyplomowe10
Propedeutyka studiów0
Specjalności*12
Razem grupa treści specjalizacyjnych i specjalnościowych47

*Zgodnie z wybraną specjalnością

PLAN ZAJĘĆ - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

W ZWIĄZKU Z WDRAŻANIEM KOLEJNYCH USŁUG SYSTEMU DZIEKANATOWEGO PLANY ZAJĘĆ ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE W WIRTUALNYM DZIEKANACIE I SĄ WIDOCZNE DLA KAŻDEGO ZALOGOWANEGO UŻYTKOWNIKA. W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ USUNIĘTE ZE STRONY INTERNETOWEJ WSZ-SW.WIRTUALNY DZIEKANAT
Беларуская мова简体中文EnglishLietuvių kalbaPolskiРусскийSlovenčinaУкраїнська
Call Now ButtonZadzwoń