Wydawnictwo

Oficyna Wydawnicza WSZ-SW

Wydawnictwa Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej w 2017 roku

W tym roku Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej ukazały się dwie pozycje:

  1. „Ku pamięci prof. Andrzeja Zawiślaka -KREACJA, NOWE MYŚLENIE, INNOWACYJNOŚĆ W ZARZĄDZANIU”( monografia pokonferencyjna).
  2. Stanisława Sobolewska, „Kompendium wiedzy o rachunkowości”.
  3. Waldemar Gajda, „Innowacyjna budowa scenariuszy strategii rozwojowych”

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa od początku swojego istnienia prowadzi działalność wydawniczą. W tym celu powołana została Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej. W serii „Co menedżer wiedzieć powinien” Oficyna wydaje skrypty i książki indywidualnych autorów, w tym pracowników naukowych WSZ-SW, z dziedziny zarządzania. Natomiast w serii „Materiały i studia” publikowane są książki zbiorowe pod redakcją naukową; najczęściej są to publikacje pokonferencyjne, zawierające referaty wygłaszane podczas konferencji naukowych organizowanych przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą.

Pozycje wydawnicze wydane przez Oficynę Wydawniczą Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej

TYTUŁ AUTORZY WYDAWCA
Kompendium wiedzy o rachunkowości Stanisława Sobolewska Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych-wybrane zagadnienia Stanisława Sobolewska Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Zarządzanie projektami. Turniej golfa. Praca zbiorowa – studenci WSZ-SW Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu Praca zbiorowa pod redakcja naukową K. Lachowskiego i P. Soroki. Oficyna Wydawnicza WSZ-SW i Krajowa Rada Spółdzielcza
Sztafeta pokoleń budowniczych Polski Włodzimierz Bojarski Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Rachunkowość podatkowa-wybrane zagadnienia Stanisława Sobolewska Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy Zdzisław Cygan Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Kodeks spłecznej gospodarki rynkowej Włodzimierz Bojarski   Oficyna Wydawnicza WSZ-SW Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Systemy finansowe na rzecz Społecznej Gospodarki Rynkowej Świat – Europa – Polska Praca zbiorowa pod redakcja naukową K. Lachowskiego i P. Soroki. Oficyna Wydawnicza WSZ-SW i Krajowa Rada Spółdzielcza
Złote myśli Zdzisław Cygan Oficyna WydawniczaWSZ-SW
O Polską strategię przemysłową (wzorce uniwersalne czy specyfika przemysłu) Andrzej Karpiński Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Zarządzanie zasobami ludzkimi Tomasz Wach Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Zeszyty Naukowe nr 2/2010   WSZ-SW
Wybrane problemy sprawozdawczości i analizy finansowej Stanisława Sobolewska Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Systemy finansowe w służbie społeczeństwa i gospodarce Praca zbiorowa pod redakcją naukową K. Lachowskiego i P. Soroki Oficyna Wydawnicza WSZ-SW i Krajowa Rada Spółdzielcza
Nauka o organizacji Waldemar Walczak Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Ekonomia. Nauka praw tymczasowych Andrzej Zawiślak Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Przyszłość społecznej gospodarki rynkowej w warunkach globalizacji Praca zbiorowa -pod redakcją naukową K. Lachowskiego i P. Soroki Oficyna Wydawnicza WSZ-SW i Krajowa Rada Spółdzielcza
Zarządzanie innowacyjne małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach społeczeństwa wiedzy Zdzisław Cygan Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Przyszłość społecznej gospodarki rynkowej w Polsce Praca zbiorowa pod redakcją P. Soroki Oficyna Wydawnicza WSZ-SW i Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa
Gospodarka i państwo dla społeczeństwa Włodzimierz Bojarski Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Problemy rozwoju regionu podlaskiego w okresie światowego kryzysu gospodarczego Praca zbiorowa pod redakcją naukową P. Soroki Oficyna Wydawnicza WSZ-SW, Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa  oraz Nadbużańska Szkoła Wyższa
Logika Mieczysław Lubański Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Zarządzanie systemami dystrybucji. Jak sprzedawać przez dystrybutora? Aleksander Krzymiński Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Metody skutecznego konkurowania.  Analiza wartości. Jerzy Wojeński Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Strategia elementem polityki obronnej. Narzędzia przebudowy i rządzenia państwem (materiały z warsztatów edukacyjnych) Praca zbiorowa pod redakcją naukową P. Soroki Oficyna Wydawnicza WSZ-SW i Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Ewolucja władzy a możliwości poznawcze nauk społecznych Praca zbiorowa pod redakcją naukową P. Soroki Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Możliwości samofinansowania wzrostu gospodarczego Praca zbiorowa pod redakcją naukową P. Soroki Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Efektywność przedsięwzięć publicznych i rozwój gospodarczy Praca zbiorowa pod redakcją naukową P. Soroki Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Badania operacyjne w praktyce menedżera Jerzy Wojeński, Rudolf Urich Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych w Polsce Praca zbiorowa  pod redakcją naukowa P. Soroki Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Wykaz absolwentów 1992-2002 Opracowanie zbiorowe Oficyna WydawniczaWSZ-SW
Etyka i racjonalność decyzji gospodarczych. Tadeusz Pietrzkiewicz Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Propozycje dla Polski. Rządzenie strategiczne Praca zbiorowa pod redakcją P. Soroki Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Motywowanie i ocenianie pracowników Tomasz Wach Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Propozycje dla Polski. Koncepcje i realia Praca  zbiorowa pod redakcja naukową P. Soroki Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
10 lat transformacji w Polsce. Fakty i opinie Praca zbiorowa pod redakcją naukową A. Mackiewicza Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Prakseologia Wojciech Gasparski Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Spór o integrację (część druga) Praca zbiorowa pod redakcją A. Mackiewicza Oficyna Wydawnicza WSZ-SW
Zadzwoń