Terminy zjazdów

  Terminy zjazdów w semestrze zimowym                  Terminy zjazdów w semestrze letnim

 

Objaśnienia:

I LIC – terminy dla 1 roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopniaI MGR – terminy dla 1 roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia
II LIC – terminy dla 2 roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopniaII MGR – terminy dla 2 roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia
III LIC – terminy dla 3 roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia
np. "I LIC 2" -  oznacza, że studenci 1 roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia (licencjat) będą mieli 2 zjazd w terminie  9-10.10.2020