Terminy zjazdów

BARDZO WAŻNE!

Informujemy, że zajęcia od nowego roku akademickiego 2023/24 w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej będą się odbywać:

  • na studiach stacjonarnych I i II stopnia (dziennych) zajęcia  będą odbywać się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki,
  • na studiach niestacjonarnych I i II stopnia (zaocznych) zajęcia  będą odbywać się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki,

Informujemy również, że w obecnej chwili Uczelnia nie prowadzi zajęć w formie zdalnej. Jednocześnie zaznaczamy, że WSZ-SW jest w pełni przygotowana do prowadzenia zajęć w takiej formie. Wszystkie Aule są wyposażone w kamery śledzące wykładowcę, monitory interaktywne, projektory multimedialne oraz laptopy z zainstalowanym oprogramowaniem Teams do prowadzenia zajęć w formie zdalnej. Istnieje również możliwość każdorazowego wykorzystania programu ZOOM. Obsługa i prowadzenie zajęć w systemie zdalnym, przy pomocy ww. sprzętów i oprogramowania odbywały się w czasie pandemii COVID. Wyposażenie zdało w pełni egzamin. Jego przydatność była wielokrotnie potwierdzana przez studentów i wykładowców.

 

Objaśnienia:

I LIC – terminy dla 1 roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia I MGR – terminy dla 1 roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia
II LIC – terminy dla 2 roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia II MGR – terminy dla 2 roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia
III LIC – terminy dla 3 roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

 

Zadzwoń