Badania Naukowe

Badania Naukowe

Badania naukowe realizowane w 2020/2021 roku

 1. Badania własne  prof. ucz. dr inż. Waldemar Gajda z zakresu innowacji w ramach monografii habilitacyjnej. 
 2. Zmiany systemów zarządzania w przedsiębiorstwie. Okres realizacji 1.10.2020 – 1.10-2021. Kierownik badań: prof. ucz. dr Krzysztof Szewczak.      
 3. Zarządzanie jakością produktów innowacyjnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Okres realizacji 1.10.2019 – 1.10-2021. Kierownik badań: prof. ucz. dr Barbara Lubas.
 4. Wpływ przywództwa na inicjowanie procesów innowacyjnych w MŚP. Okres realizacji 1.10.2020 – 1.10-2021. Kierownik badań: prof. ucz. dr inż. Waldemar Gajda. 
 5. Zarządzanie pracą zespołową w aspekcie aktualnych uwarunkowań gospodarczych, społecznych i prawnych. Okres realizacji 1.10.2020 – 1.10-2022. Kierownik badań: dr hab. Ałła Leszczyńska.      
 6. Niepewność i ryzyko w zarządzaniu działalnością innowacyjną w MŚP. Okres realizacji 1.10.2020 – 1.10-2022. Kierownik badań: prof. ucz. dr inż. Waldemar Gajda. 

Badania naukowe realizowane w 2018/2019 roku

 1. Zmiany w kapitale ludzkim w polskich przedsiębiorstwach”. Okres realizacji 1.10.2017 – 1.10.2019. Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Soroka. Projekt w trakcie realizacji.
 2. Badania chęci i możliwości partycypacji pracowników w zarządzaniu”. Okres realizacji 1.06.2018 – 1.10.2019. Przewodniczący: dr inż. Waldemar Gajda. Projekt w trakcie realizacji.
 3. Innowacyjne rozwiązania w szkolnictwie wyższym”. Międzynarodowy projekt badawczy. Okres realizacji 1.10.2018 – 1.10.2019. Przewodniczący: dr inż. Waldemar Gajda. Projekt w trakcie realizacji.
 4. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw”. Okres realizacji 1.10.2018 – 1.10.2019. Przewodniczący: dr inż. Waldemar Gajda. Druga faza projektu w realizacji.

Badania naukowe realizowane w 2017 roku

 1. Nowa jakość zarządzania New Quality 2017. Okres realizacji od 6.07.2016 – 30.11.2017. Przewodniczący: dr inż. Waldemar Gajda. Projekt zakończony.
 2. Zmiany w kapitale ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Okres realizacji 1.10.2017 – 1.10.2019. Badania prof. Soroka. Projekt w trakcie realizacji.

Badania naukowe realizowane w 2016 roku

 1. Badanie jakości w procesach logistycznych. Przewodniczący dr Sławomir Woźniak. Przedsięwzięcie badawcze zostało zakończone w XI 2016 r. Wyniki badań i wnioski zaprezentowano na XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Kazimierz 2017.
 2. Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach. Przewodniczący dr. Krzysztof Szewczak. Badanie zostało przeprowadzone od 10.01.2016 do 20.05.2016. Wyniki opublikowano w serbskim czasopiśmie naukowym. Rezultaty badań zaprezentowano na zagranicznej konferencji naukowej.
Zmień wielkość czcionki
Włącz kontrast