Badania Naukowe

Badania Naukowe

Od 2016 roku były i są realizowane następujące badania naukowe:

  1. Badanie jakości w procesach logistycznych. Przewodniczący dr Sławomir Woźniak. Wyniki badań i wnioski zaprezentowano na XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Kazimierz 2017.
  2. Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach. Przewodniczący dr. Krzysztof Szewczak. Rezultaty badań zaprezentowano na zagranicznej konferencji naukowej i wyniki opublikowano w serbskiej monografii naukowej.
  3. Nowa jakość zarządzania New Quality 2017. Przewodniczący: dr inż. Waldemar Gajda. Projekt zakończony.
  4. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Przewodniczący: dr inż. Waldemar Gajda. Pierwsza faza. Projekt zakończony.
  5. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Przewodniczący: dr inż. Waldemar Gajda. Druga faza projektu. Projekt zakończony.
  6. Badania chęci i możliwości partycypacji pracowników w zarządzaniu. Kierownik badań: dr inż. Waldemar Gajda. Projekt zakończony. Materiał przygotowany do publikacji naukowej.
  7. Preferowane style zarządzania. Kierownik badań: dr inż. Michał Ćwiąkała. Projekt zakończony. Materiał przygotowany do publikacji naukowej.
  8. Innowacyjne rozwiązania w szkolnictwie wyższym”. Międzynarodowy projekt badawczy. Przewodniczący: dr inż. Waldemar Gajda. Projekt w trakcie realizacji.
Zadzwoń