Umowy o współpracę

Współpraca zagraniczna

UMOWY O WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ PODPISANE PRZEZ WSZ-SW W 2019R.

 1. Faculty of Economics  and Engineering Management in Novi Sad.
 2. Fundacja Trends Creative Management w Warszawie.
 3. Instytut Badawczy Innowacyjnych Technologii Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz z firmami innowacyjnymi:
  – Biznes to relacje Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
  – BRANDLIVE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
  – VITALLA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
  – APR System Sp. z o. o. z siedzibą w Zgórsko.
 4. Towarzystwo Ekonomistów Polskich z siedzibą w Warszawie.
 5. Korporacja  Instytut „Sedpol”.
 6. Nadbużańska Szkołą Wyższą im. Marka J. Karpia, z Siedzibą w Siemiatyczach.
 7. M.H.M. Group Sp. z o.o., Warszawa.
 8. STRATEGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 9. TRILAW PRAWO PODATKI KSIĘGOWOŚĆ Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

UMOWY O WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ PODPISANE PRZEZ WSZ-SW W 2018 R.

 1. Politechnika Łódzką,
 2. Warszawska Szkołą Wyższą w Otwocku,
 3. Europejski Instytut Cyber Intelligence,
 4. Polski Instytut Cyberbezpieczeństwa,
 5. Trends Creative Management „Fundacja”,
 6. Stowarzyszenie Polski Instytut Kontroli Audytu i Kontrolingu,
 7. Korporacja  Instytut „Sedpol”,
 8. Instytut Firm Rodzinnych – Fundacja Instytut Sulisław,
 9. 2  umowy z przedsiębiorcami zagranicznymi,
 10. 3 umowy z polskimi przedsiębiorcami.

UMOWY O WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ PODPISANE PRZEZ WSZ-SW W 2017 R.

 1. Xianyang Normal University –  Chiny – Umowa o wspólpracy. 
 2. Miedzynarodowa Akademia Nauk San Marino – Umowa o wspólpracy. 
 3. Agreement of Cooperation between Admiral Ushakov Maritime Institute of Ukraine – Umowa o Współpracy Naukowej i Dydaktycznej.
 4. Agreement of Cooperation between Lithuania Business University of Applied Sciences, Klaipeda – Umowa o Współpracy Naukowej i Dydaktycznej.
 5. Agreement of Cooperation between Banking University, Kyiv, Ukraine – Umowa o Współpracy Naukowej i Dydaktycznej.
 6. Agreement of Cooperation Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine – Umowa o Współpracy Naukowej i Dydaktycznej.
 7. Agreement of Cooperation National Institute for Strategic Studies, Kyiv, Ukraine – Umowa o Współpracy Naukowej i Dydaktycznej.

UMOWY O WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ PODPISANE PRZEZ WSZ-SW W 2016 R.

 1. Agreement on Cooperation with the TERNOPIL NATIONAL ECONOMY UNIVERSITY; Ternopil UKRAINA – Umowa o Współpracy Naukowej i Dydaktycznej.
 2. Agreement on Cooperation between EASTERN EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY n.o. Podhajska, SŁOWACJA – Umowa o Współpracy Naukowej i Dydaktycznej.
 3. Agreement on Cooperation between CHERNIHIV NATIONAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Chernihiv, UKRAINA – Umowa o Współpracy Naukowej i Dydaktycznej.
 4. Agreement on Cooperation with the ACADEMY OF SAFETY AND BASES OF HEALTH; Kijów, UKRAINA – Umowa o Współpracy Naukowej i Dydaktycznej.
 5. Agreement on Cooperation with the VOLYN INSTITUTE FOR ECONOMIS & MANAGEMENT UNIVERSITY; Łuck, UKRAINA – Umowa o Współpracy Naukowej i Dydaktycznej.

 

WIZYTA PROFESORA VALENTINASA NOVICKASA Z POLITECHNIKI W KOWNIE

W dniu 8 marca Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej przebywał Pan profesor Valentinas Novickas z Politechniki w Kownie, w trakcie pobytu omówiono warunki współpracy, oraz odbyło się spotkanie profesora Novickasa z częścią kadry naukowej oraz pracownikami Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej.W dniu 9 marca kontynuowano rozmowy o współpracy, a czasie wolnym profesor Novickas zwiedzał Warszawę.

WIZYTA DELEGACJI ZE SŁOWACJI I UKRAINY

W dniach 28-29 lutego Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej przebywała zagraniczna delegacja ze Słowacji i Ukrainy. Słowację reprezentował Pan Jozef Zat’ko, dyrektor Wschodnioeuropejskiej Agencji Rozwoju, a stronę Ukraińską Pani docent Trynova Yana. W trakcie spotkania omawiane były warunki możliwej współpracy – wymiany naukowej oraz wspólnego prowadzenia badań.

WIZYTA DELEGACJI Z CHIN

W dniu 4.11.2016 Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa gościła delegację z Chin na czele z Panią prof. Jusu z Ningbo City College of Vocational Technology. Organizatorem spotkania był Pan prof. Wojciech Pomykało.

Zadzwoń