Studia Podyplomowe

Zarządzanie Jakością

Studia Podyplomowe Zarządzanie Jakością

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa wspólnie z partnerem merytorycznym PLATFORMĄ JAKOŚCI mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe zaprasza w bieżącym roku akademickim na popularne, cenione i znane na rynku polskim Studia Podyplomowe na kierunku „Zarządzanie Jakością”.

Absolwenci niniejszych studiów uzyskają specjalistyczne i konkurencyjne na rynku kompetencje.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów (trenerów, konsultantów) w zakresie standaryzowanych systemów zarządzania związanych, praktyków i teoretyków zarządzania, jak również auditorów różnych jednostek certyfikujących.

Treści przekazywane podczas zajęć będą adekwatne do wymagań i praktycznych rozwiązań stosowanych w różnych organizacjach.

Cele i założenia programowe

 Udział w proponowanych studiach podyplomowych spowoduje pozyskanie, rozszerzenie i/lub ugruntowanie wiedzy i umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie szeroko rozumianej problematyki jakości, łącznie z możliwością ich implementacji w różnych przedsiębiorstwach.
Głównym celem studiów jest przyczynienie się do zdobycia, uzupełnienia bądź potwierdzenia kompetencji uczestników studiów, niezbędnych do pełnienia wiodących, różnych i ważnych ról w różnych organizacjach. Studia są skierowane do wszystkich osób zaangażowanych lub planujących pracę w zagadnieniach związanych z tematyką studiów.
Warunkiem przystąpienia do studiów podyplomowych jest jako minimum posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjat lub inżynier). Nie trzeba posiadać żadnej wiedzy w zakresie oferowanych studiów podyplomowych – wszystko konkretnie i klarownie zostanie przedstawione podczas zajęć
Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na podstawie ustnego egzaminu końcowego (bez pisania pracy dyplomowej, co między innymi wyróżnia proponowane studia podyplomowe) oraz certyfikaty z każdego modułu – w sumie 11 certyfikatów i dla każdej specjalności

W ramach studiów zrealizowane zostaną następujące moduły:

NR ZJAZDU DATA ZJAZDU NAZWA MODUŁU
1 – 2 do ustalenia Asystent Jakości wg ISO 9001 (32h)
3 do ustalenia Auditor Jakości wg ISO 9001 (16h)
4 do ustalenia Specjalista ds. Kontroli Jakości (24h)
5 do ustalenia Auditor Wiodący Systemów Zarządzania (8h)
6 do ustalenia Auditor Środowiska wg ISO 14001 (16h)
7 do ustalenia po zakończeniu I semestru Audytor Bezpieczeństwa Informacji wg ISO/IEC 27001 (16h)
8 do ustalenia Auditor BHP wg PN-N/OHSAS 18001 (ISO 45001) (16h)
9 do ustalenia Specjalista ds. Rozwiązywania Problemów/
Ciągłego Doskonalenia (16h)
10 do ustalenia Specjalista ds. Zarządzania Ryzykiem (16h)
11 do ustalenia Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania (16h)
12 do ustalenia Menedżer Jakości (16h)
13 do ustalenia EGZAMIN KOŃCOWY

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A w Warszawie średnio co dwa lub trzy tygodnie w trybie weekendowym – w soboty i niedziele (8 godzin lekcyjnych dziennie).

Czesne za studia wynosi:

  • jednorazowo w kwocie 4 400zł,
  • w 4 ratach w kwocie po 1 125 zł każda,
  • w 10 ratach miesięcznych w kwocie po 460 zł każda, płatna w terminach do 15-tego dnia każdego miesiąca(od grudnia do września włącznie).
praktyki studenckie warszawa

Dodatkowe informacje

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt:

Ankieta

Kwestie organizacyjne:

  • Internet: www.wsz-sw.edu.pl
kwestie organizacyjno-merytoryczne – dr inż. Dariusz Kłosowski (Koordynator, Wykonawca) – Platforma Jakości - tel. kom.: 600200140 / e-mail: dariusz.klosowski@platformajakosci.com.pl
Zadzwoń