Świadczenia dla studentów dokumenty i wnioski

Dokumenty i wnioski

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów w formacie PDF, które należy otworzyć za pomocą programu Adobe Reader, ewentualnie wydrukować i wypełnić odręcznie:

Informacje:

REGULAMIN świadczeń dla studentów WSZ-SW

Załącznik nr 1
(wykaz dokumentów)

Załącznik nr 2 (zasady ustalania dochodu w rodznie studenta)

Zalącznik nr 3 (szczegółowe warunki przyznawania stypendium rektora 

Wnioski:

o przyznanie stypendium socjalnego
(załącznik nr 4)

o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 5)

o przyznanie stypendium rektora (załącznik nr 6)

o przyznanie stypendium rektora dla przyjętych na I rok. (załącznik nr 6a)

o przyznanie zapomogi (zalącznik nr 7)

o ponowne przeliczenie dochodu (załącznik nr 8)

do wypłaty stypendium 2022-2023 (załącznik nr 14)

Oświadczenia:

oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców (załącznik nr 9)

oświadczenie o wysokości dochodu nie podlegającego opodatkowaniu (załącznik nr 10)

uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
(załącznik nr 11)

oświadczenie studenta – RODO (załącznik nr 12)

Oświadczenie studenta o okresach posiadania przez wnioskodawcę statusu studenta. (załącznik nr 13)

Zadzwoń