Świadczenia dla studentów dokumenty i wnioski

Dokumenty i wnioski

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentów w formacie PDF, które należy otworzyć za pomocą programu Adobe Reader, ewentualnie wydrukować i wypełnić odręcznie:

Informacje:

REGULAMIN przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Załącznik nr 1
(wykaz dokumentów)

Załącznik nr 2 (zasady ustalania dochodów w rodznie studenta)

Zalącznik nr 3 (szczegółowe warunki przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów)

Wnioski:

o przyznanie stypendium socjalnego
(załącznik nr 4)

o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 5)

o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (załącznik nr 6)

o przyznanie zapomogi
(zalącznik nr 7)

o ponowne przeliczenie dochodu (załącznik nr 8) 

Oświadczenia:

oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców (załącznik nr 9)

oświadczenie o wysokości dochodu z działalności nie podlegającej opodatkowaniu (załącznik nr 10)

uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w
zwiększonej wysokości (załącznik nr 11)

oświadczenie studenta – RODO (załącznik nr 12)

oświadczenie do wypłaty stypendium 2019-2020
(załącznik nr 13)

Inne:

Wzór wniosku do OPS