Studia Licencjackie

Zarządzanie Personelem

Zarządzanie personelem

Celem specjalności jest zapoznanie z elementami systemu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie i innych organizacjach oraz z procesem podejmowania w nich decyzji kadrowych. Pracownicy bowiem stanowią najważniejszy kapitał każdej organizacji. W ramach specjalności przekazana zostanie wiedza z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników. Studenci nabędą umiejętności wykorzystywania metod, technik i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi.

Na studiach I stopnia studenci zapoznani zostaną z elementami prawa pracy, systemami wynagradzania i motywowania pracowników i sztuką kierowania ludźmi.

Na studiach II stopnia nabywają wiedzę dotyczącą organizacji działu personalnego, strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, mediacji i zarządzania konfliktem.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

GRAFIK ORAZ PLAN ZAJĘĆ

REKRUTACJA NA STUDIA

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Nazwa przedmiotu Punkty ECTS
Prawo pracy 3
Sztuka kierowania ludźmi 3
Systemy wynagradzania i motywowania pracowników 3
Metody i techniki zarządzania personelem 3
Techniki i narzędzia w coachingu 3
Kapitał ludzki instrumentem kształtowania innowacji w przedsiębiorstwie 3
Razem specjalność 18
studia licencjackie zarzadzanie

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą studiów wyższych zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń