Studia I Stopnia - Niestacjonarne

Studia Licencjackie Zaoczne

Studia I Stopnia - Niestacjonarne

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa prowadzi zajęcia na kierunku zarządzanie także w systemie niestacjonarnym. W naszej ofercie znajdują się niestacjonarne studia I stopnia przeznaczone dla wszystkich, którzy planują podnieść swoje kwalifikacje z zakresu zarządzania w różnych specjalnościach. Prowadzimy zajęcia zarówno w systemie wieczorowym, jak i zaocznym. Proponujemy studia na kierunku zarządzanie o profilu praktycznym. Naszym celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykonywanie nowego zawodu.

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa proponuje studia I stopnia w systemie niestacjonarnym w zakresie zarządzania. Doskonale przygotowana kadra  nauczycieli akademickich i praktyków sprawia, że przekazywana przez nas wiedza i umiejętności przekładają się na wymagania stawiane przez rynek w zakresie wszystkich zawodów związanych z zarządzaniem. Kładziemy nacisk zarówno na przygotowanie teoretyczne, jak i praktyczne. Wysoki odsetek naszych studentów znajduje zatrudnienie w zdobytych zawodach, ponieważ ich wiedza i umiejętności, zdobyte podczas kształcenia, odpowiadają zapotrzebowaniu szerokiego grona pracodawców.

Naszym studentom oferujemy nie tylko gruntowne wykształcenie w zakresie wiedzy o zarządzaniu, ale także kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności, które pozyskiwane są podczas nauki poszczególnych specjalizacji. Ofertę studiów kształtujemy zgodnie z potrzebami rynku, dzięki czemu licencjaci szybko odnajdują się na rynku pracy, uzyskawszy cenne umiejętności i specjalistyczną wiedzę, często niedostępną dla osób posiadających wyłącznie wykształcenie ogólne.

Studentom I stopnia studiów niestacjonarnych proponujemy następujące specjalności:

Czego możesz oczekiwać studiując Zarządzanie na WSZ-SW?

Naszym celem jest rzetelność procesu nauczania. Studentom stwarzamy optymalne warunki do nauki, dzięki czemu są w pełni świadomi zakresu wiedzy, wymagań, procesu nauczania oraz sposobów zaliczenia poszczególnych przedmiotów. W tym celu każdy słuchacz na pierwszych zajęciach z każdego przedmiotu otrzymuje pisemny konspekt zajęć, który zawiera określenie głównych tez i tematyki przedmiotu, zakresu wiadomości i umiejętności, które należy przyswoić, metodyki prowadzenia zajęć oraz wymagań i sposobów zaliczenia przedmiotu.

Jak wyglądają studia

Ukończenie I stopnia studiów niestacjonarnych i uzyskanie dyplomu licencjata w WSZ-SW może być pierwszym krokiem ku pozyskaniu jeszcze szerszej wiedzy z zakresu zarządzania. Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa daje możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia w trybie niestacjonarnym, dzięki czemu nasi absolwenci mogą starać się o uzyskanie dyplomu magistra.

Studia I stopnia niestacjonarne trwają 6 semestrów, podczas których przez pierwsze 2 lata studenci pozyskują wiedzę ogólną, aby pod koniec IV semestru mogli zadecydować o wybranej specjalizacji. Podczas semestru VI odbywają się praktyki studenckie, dzięki którym studenci mogą uzyskać podstawową wiedzę praktyczną.

Program nauczania

Program nauczania na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Zarządzanie zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego określającym standardy nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.

Dyplom licencjata na WSZ-SW otrzymują studenci, którzy zaliczyli wszystkie przewidziane programem zajęcia, zdali ustalone egzaminy, otrzymali pozytywną ocenę z pracy dyplomowej i zdali egzamin dyplomowy. Uzyskanie dyplomu licencjata na WSZ-SW uprawnia absolwentów do kontynuacji nauki w ramach studiów drugiego stopnia (magisterskich) zarówno na WSZ-SZ, jak i innych uczelniach wyższych.

Ramowy Program Studiów I Stopnia

Zachęcamy do zapoznania się z Ramowym programem studiów I stopnia na prowadzonym przez naszą szkołę kierunku zarządzanie.

Ramowe treści kształcenia

1. Grupy treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIAPunkty ECTS
GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH16
GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH53
GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH61
GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH ISPECJALNOŚCIOWYCH47
PRAKTYKA ZAWODOWA (trzymiesięczna)6
Razem:183

2. Składniki treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH:Punkty ECTS
Język angielski5
Logika3
Technologia informacyjna2
Filozofia2
Socjologia procesów decyzyjnych2
Wychowanie fizyczne2
Razem grupa treści ogólnych:16

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH:Punkty ECTS
Podstawy zarządzania8
Nauka o organizacji6
Mikroekonomia8
Finanse6
Prawo7
Matematyka9
Statystyka opisowa6
Podstawy ekonometrii3
Razem grupa treści podstawowych:53

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH:Punkty ECTS
Zachowania organizacyjne3
Zarządzanie projektami5
Zarządzanie zasobami ludzkimi4
Zarządzanie jakością4
Informatyka w zarządzaniu4
Marketing6
Badania marketingowe3
Rachunkowość finansowa5
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw4
Procesy informacyjne w zarządzaniu4
Bezpieczeństwo publiczne4
Dowodzenie3
Operacje i techniki operacyjne3
Ochrona własności intelektualne3
Marketing w handlu i usługach3
Zarządzanie produkcją3
Razem grupa treści kierunkowych61

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH:Punkty ECTS
Myślenie strategiczne3
Zarządzanie majątkiem trwałym2
Polityka gospodarcza2
Struktura i problemy gospodarki światowej3
Planowanie w przedsiębiorstwie3
Metody i techniki organizowania4
Rynki finansowe i kapitałowe3
Metody i techniki uczenia się2
Wykłady fakultatywne3
Seminarium dyplomowe10
Propedeutyka studiów0
Specjalności*12
Razem grupa treści specjalizacyjnych i specjalnościowych47

*Zgodnie z wybraną specjalnością

Plan zajęć - Studia Zaoczne I Stopnia

W ZWIĄZKU Z WDRAŻANIEM KOLEJNYCH USŁUG SYSTEMU DZIEKANATOWEGO PLANY ZAJĘĆ ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE W WIRTUALNYM DZIEKANACIE I SĄ WIDOCZNE DLA KAŻDEGO ZALOGOWANEGO UŻYTKOWNIKA. W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ USUNIĘTE ZE STRONY INTERNETOWEJ WSZ-SW.WIRTUALNY DZIEKANAT
Беларуская мова简体中文EnglishLietuvių kalbaPolskiРусскийSlovenčinaУкраїнська
Call Now ButtonZadzwoń