Projekty UE

Zadanie 1

Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wspierającego rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów z niepełnosprawnościami Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej.

Ogłoszenie numer 2020-2274-4332, Id 4332, w kontekście projektu POWR.03.05.00-00-A106/19 – Wielowymiarowe dostosowanie uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tytuł: „Wielowymiarowe dostosowanie uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Zadanie 2

Opracowanie wraz z wkładem merytorycznym, wdrożenie    i utrzymanie platformy e-learningowej wspierającej rozwój wiedzy i umiejętności studentów z niepełnosprawnościami Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej                z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A; 02-204 Warszawa

 

Zadzwoń