Studia Podyplomowe

Zarządzanie Biurem Detektywistycznym

Nowe studia podyplomowe - Zarządzanie Biurem Detektywistycznym

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa, 01-204  Warszawa ul. Siedmiogrodzka 3A oferuje Podyplomowe Studia „Zarządzanie biurem detektywistycznym”.

  1. Nabycie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności w zakresie zarządzania biurem detektywistycznym oraz profesjonalnej realizacji zadań detektywa.
  2. Poza dyplomem ukończenia studiów podyplomowych WSZ-SW absolwent uzyska zaświadczenie uprawniające do wydania licencji detektywa bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji.

PROGRAM STUDIÓW:

Będzie obejmował zagadnieniaz zakresu zarządzania firmą, w tym biurem detektywistycznym. Ponadto w programie studiów znajdą się przedmioty obejmujące wiedzę z zakresu wywiadui kontrwywiadu gospodarczego, znajomość technik operacyjnych, obserwacji osób, wykrywaniapodsłuchów, poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się oraz zagadnienia z zakresu przepisów prawnych,takie jak: przetwarzanie i ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, elementy prawa karnego, praw i obowiązków detektywa, przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej, polegającej na zaprojektowaniu działalności biura detektywistycznego, oraz egzaminem ustnym.

Studia adresowane są dla osób pragnących założyć firmę detektywistyczną, które posiadają doświadczenie z pracy w resortach siłowych czy policji.

Ramowy program studiów:

Lp.Tytuł przedmiotuGodz.
1.Wybrane aspekty zarządzania przedsiębiorstwem/firmą14 godz.
2.Wywiad gospodarczy8 godzin
3.Kontrwywiad gospodarczy8 godzin
4.Źródła informacji w pracy detektywa6 godz
5.Metodologia analizy informacji6 godz
6.Metody wnioskowania w procesie analitycznym6 godz
7.Usługi detektywistyczne – podstawy prawne wykonywania działalności20 godz.
8.Prawa i obowiązki detektywa8 godz
9.Odpowiedzialność cywilna i karna detektywa8 godz
10.Dokumentowanie czynności detektywistycznych8 godzin
11.Czynności operacyjno-rozpoznawcze – aspekty prawne i praktyczne8 godzin
12.Techniki i narzędzia inwigilacji8 godzin
13.Taktyka prowadzenia obserwacji8 godz
14.Techniki wywierania wpływu6 godzin
15.Taktyka i technika przesłuchania8 godzin
16.Werbalne i niewerbalne symptomy kłamstwa6 godzin
17.Podstawy badań grafologicznych6 godz.
18.Ochrona danych osobowych15 godzin
19.Ochrona informacji niejawnych15 godzin
20.Podstawy prawa karnego i cywilnego10 godzin
21.Seminarium dyplomowe8 godzin

Razem 190 godz.

Miejsce prowadzenia zajęć:

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A w Warszawie średnio co dwa tygodnie w trybie weekendowym – w soboty i niedziele (8 godzin lekcyjnych dziennie).

Czesne za studia wynosi:

  • jednorazowo w kwocie 3950zł
  • w 4 ratach w kwocie po 1 000 zł każda,
  • w 10 ratach miesięcznych w kwocie po 420 zł.

1. W sprawie programu oferowanych studiów prosimy o kontakt:
– Prof. dr hab. Paweł Soroka – Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa, tel. 22 8623224, tel. kom.:603 425 568; e-mail: pawel.soroka@wsz-sw.edu.pl
– dr Waldemar Gajda – Warszawska  Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa– tel. 22 8623224,.

2. W kwestiach  organizacyjnych:
– Elżbieta Woźniakowska  – Warszawska  Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa:  tel. kom.: 795 990 822; tel 22 862 32 24; e-mail: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl

Ankieta zgłoszeniowa

Беларуская мова简体中文EnglishLietuvių kalbaPolskiРусскийSlovenčinaУкраїнська
Call Now ButtonZadzwoń