Studia Magisterskie

Zarządzanie w administracji publicznej

Zarządzanie w administracji publicznej

Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest przygotowanie do sprawowania funkcji kierowniczych w jednostkach administracji państwowej i samorządowej. W ramach specjalności studenci zapoznani zostaną z organizacją i zarządzaniem w administracji rządowej i samorządowej oraz podstawami prawa administracyjnego, a także z postępowaniem egzekucyjnym i finansami publicznymi. Nabędą także praktyczne umiejętności niezbędne do pracy w administracji, w tym do komunikowania się z obywatelami.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

GRAFIK ORAZ PLAN ZAJĘĆ

REKRUTACJA NA STUDIA

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Nazwa przedmiotu Punkty ECTS
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w administracji publicznej 3
Zarządzanie projektami i finansami z EU w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) 3
Public relations w administracji publicznej 3
Prawo zamówień publicznych i negocjacje z sektorem prywatnym 3
Audyt zarządzania bezpieczeństwem informacji 3
Informacje i sprawozdawczość instytucji finansowych 3
Razem specjalność 18
studia licencjackie zarzadzanie

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą studiów wyższych zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń