Studia II Stopnia - Niestacjonarne

Studia Magisterskie dzienne

Co zyskujesz studiując w WSZ-SW

W ofercie Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej znajduje się szeroki zakres specjalizacji związanych z kierunkiem Zarządzanie. Studia magisterskie realizowany są w ramach studiów niestacjonarnych w systemie wieczorowym i zaocznym. Dzięki temu nasi studenci mogą studiować wybraną specjalność w dogodnym dla siebie czasie i trybie.

Naszym atutem jest nacisk na praktyczną wiedzę i umiejętności przekazywane przez nauczycieli akademickich i praktyków, dzięki czemu studenci kończący Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą dysponują poszukiwanymi na rynku pracy kwalifikacjami. Kończąc studia II stopnia, po zdaniu wszystkich egzaminów przedmiotowych, po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego i uzyskaniu pozytywnej oceny z pracy magisterskiej uzyskują tytuł magistra.

Studia magisterskie na WSZ-SW w Warszawie

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie trwają 4 semestry (2 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Mogą w nich uczestniczyć osoby, które ukończyły studia I stopnia i uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera, jak również osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie. Pierwsze 2 semestry prowadzone są w systemie kształcenia ogólnego w zakresie wiedzy z tematyki zarządzania, natomiast pod koniec II semestru studenci dokonują wyboru specjalności, która ich interesuje.

Podczas semestru IV odbywają się praktyki studenckie, dzięki którym studenci mogą uzyskać podstawową wiedzę praktyczną.

Naszym celem jest profesjonalne przygotowanie studentów do pracy w zawodach szeroko związanych z tematyką zarządzania. Dlatego też proponujemy udział w zajęciach, które wynikają z potrzeb rynku pracy. W ten sposób nasi absolwenci są doskonale przygotowani zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym do oczekiwań pracodawców.

Program studiów realizowanych na WSZ-SW jest zgodny z wymaganiami wskazanymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.

Warto dodać, że powyższa lista specjalności nie stanowi zamkniętego zbioru i może być rozszerzona w zależności od potrzeb i inicjatywy studentów.

W ramach programu studiów kładziemy duży nacisk na pozyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności praktycznych, które natychmiast sprawdzą się podczas podjęcia nowego zawodu. Naszym atutem jest na przykład przygotowanie studentów specjalności Zarządzanie Jakością do pozyskania certyfikatów:

  • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg ISO 9001;
  • Pełnomocnik kierownictwa systemu zarządzania jakością wg ISO 9001;
  • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001.

Ramowy Program Studiów II Stopnia

Zachęcamy do zapoznania się z Ramowym programem studiów II stopnia na prowadzonym przez naszą szkołę kierunku zarządzanie.

Ramowe treści kształcenia

1. Grupy treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIAPunkty ECTS
GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH26
GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH29
GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH ISPECJALNOŚCIOWYCH61
PRAKTYKA ZAWODOWA (trzymiesięczna)6
Razem:122

2. Składniki treści kształcenia, minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz minimalna liczba punktów ECTS

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH:Punkty ECTS
Koncepcje zarządzania6
Makroekonomia6
Prawo cywilne6
Etyka w zarządzaniu4
Statystyka matematyczna4
Razem grupa treści podstawowych:26

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH:Punkty ECTS
Zarządzanie strategiczne4
Zarządzanie procesami3
Marketing międzynarodowy2
Rachunkowość zarządcza4
Przedsiębiorczość3
Prawo handlowe2
Logistyka3
Psychologia w zarządzaniu2
Badania operacyjne3
Bezpieczeństwo3
Razem grupa treści podstawowych:29

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH

GRUPA TREŚCI SPECJALIZACYJNYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH:Punkty ECTS
Warsztaty decyzyjne: Metody heurystyczne5
Warsztaty decyzyjne: Metody doskonalenia funkcjonowania organizacji5
Warsztaty decyzyjne: Niskokosztowe techniki organizatorskie5
Prognozowanie i symulacje4
Bankowość3
Metodologia badań społecznych2
Projektowanie systemowe organizacji3
Inżynieria finansowa2
Ilościowe techniki w zarządzaniu4
Wykłady fakultatywne2
Seminarium magisterskie14
Specjalności*12
Razem grupa treści specjalizacyjnych i specjalnościowych47

*Zgodnie z wybraną specjalnością

W ZWIĄZKU Z WDRAŻANIEM KOLEJNYCH USŁUG SYSTEMU DZIEKANATOWEGO PLANY ZAJĘĆ ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE W WIRTUALNYM DZIEKANACIE I SĄ WIDOCZNE DLA KAŻDEGO ZALOGOWANEGO UŻYTKOWNIKA. W NAJBLIŻSZYM CZASIE ZOSTANĄ USUNIĘTE ZE STRONY INTERNETOWEJ WSZ-SW.

Plan zajęć - Studia Stacjonarne II Stopnia

Беларуская мова简体中文EnglishLietuvių kalbaPolskiРусскийSlovenčinaУкраїнська
Call Now ButtonZadzwoń