Studia Licencjackie

Logistyka

Logistyka

Celem kształcenia w specjalności jest przygotowanie do pracy na stanowiskach kierowniczych, związanych z logistyką, w tym wyposażenie studentów w kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania procesami logistycznymi. Specjalność ta pozwoli studentom na poznanie systemów logistycznych w przedsiębiorstwach oraz na koordynowanie ich przebiegu, a także analizie systemu logistycznego oraz łańcucha dostaw. Studenci maja możliwość zdobycia wiedzy i rozwinięcie umiejętności z zakresu działalności logistycznej na rynku krajowym i zagranicznym oraz modernizacji systemów logistycznych Absolwenci po ukończeniu tej specjalności będą potrafili również projektować i wdrażać przestrzenne sieci logistyczne i usługi logistyczne oraz zarządzać przedsiębiorstwami z branży Transport Spedycja Logistyka. Będą specjalistami w organizowaniu procesów logistycznych oraz posiądą umiejętności z wielu innych obszarów wiedzy związanych z procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwach.

  • Ilość Semestrów - 6
  • Liczba punktów ECTS - 183

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

GRAFIK ORAZ PLAN ZAJĘĆ

REKRUTACJA NA STUDIA

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Nazwa przedmiotu Punkty ECTS
Metody zarządzania w logistyce 2
Systemy logistyczne  2
Zarządzanie transportem i spedycją  2
Zarządzanie zapasami, gospodarka magazynową 2
Razem specjalność 8
studia licencjackie zarzadzanie

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą studiów wyższych zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń