Studia Licencjackie

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami

Celem specjalności jest przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania złożonymi przedsięwzięciami realizowanymi w gospodarce, administracji i sferze samorządowej. Umożliwia uzyskanie umiejętności inicjowania, planowania, i organizowania projektów oraz opanowanie technik i narzędzi zarządzania projektami. Specjalność zarządzanie projektami realizowana jest na studiach II stopnia i obejmuje m.in. wiedzę z zakresu roli i zadań kierownika, ryzyka i jego eliminacji oraz monitorowania i kontroli projektu.

Istnieje możliwość uruchomienia tej specjalności także na studiach I stopnia.

  • Ilość Semestrów - 6
  • Liczba punktów ECTS - 183

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

GRAFIK ORAZ PLAN ZAJĘĆ

REKRUTACJA NA STUDIA

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Nazwa przedmiotu Punkty ECTS
Zarządzanie projektami dla członków zespołów projektowych  2
Narzędzia wspierające zarządzanie projektami 2
Zamykanie projektów 2
Komunikacja w projekcie 2
Razem specjalność 8
studia licencjackie zarzadzanie

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą studiów wyższych zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń