Studia Podyplomowe

Zarządzanie w Firmach Rodzinnych

Program Podyplomowych Studiów

Holistyczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w Firmach Rodzinnych

Organizatorzy:Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa wspólnie z Polskim Klubem Nestora i Sukcesora w Sulisławiu. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i kształtowane umiejętności sprzyjających.

Cele studiów podyplomowych:

 • skutecznej realizacji celów przedsiębiorstwa rodzinnego,
 • przeprowadzeniu pierwszej skutecznej sukcesji,
 • przekazywaniu hierarchii wartości nestora sukcesorowi,.
 • wykorzystaniu technik mediacyjnych w rozwiązywaniu sporów w firmach rodzinnych,.
 • uchronieniu kapitału firmy rodzinnej przed podziałem.

Studia skierowane są do:

 • właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw rodzinnych,
 • przedstawicieli finansów i bankowości,
 • pracowników firm doradczo–szkoleniowych,
 • przedstawicieli mediów,
 • trenerów i konsultantów,
 • terapeutów i pedagogów,
 • osób zainteresowanych własnym rozwojem,
 • pracowników służby zdrowia.

Program studiów:

Lp. Tytuł przedmiotu Godz.
1. Aplikacje systemów zarządzania 8
2. Współczesne koncepcje zarządzania firmami rodzinnymi 16
3. Modele zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnym w ich cyklu życia 12
4. Zaufanie w przedsiębiorstwie 8
5. Sukcesja w firmach rodzinnych 16
6. Antropologia zarządzania relacjami człowieka z otoczeniem 8
7. Poziomy świadomości 8
8. Warsztaty z psychologii komunikacji 16
9. Innowacyjność 8
10. Nowe technologie 8
11. Współczesny człowiek renesansu w globalnym świecie biznesu 8
12. Moduł prawny 16
13. Media w biznesie 8
14. Media społecznościowe 8
15. Filozofia i praktyka jogi jako sprawne działanie 8
16. Praca z oddechem i energią 8
17. Najważniejsze koncepcje ajurwedy 8
18. Seminarium dyplomowe 16

Razem 180 godz.

Rozpoczęcie studiów podyplomowych przewidziane jest w październiku br. Studia odbywają się ekskluzywnym Pałacu Sulisław w Sulisławiu ( woj. opolskie). Koszt uczestnictwa za dwa semestry na osobę wynosi 10 209,00 zł netto i obejmuje czesne za studia, zakwaterowanie w ekskluzywnym Pałacu Sulisław, wyżywienie i materiały dydaktyczne.

Ankieta zgłoszeniowa

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl

Zadzwoń