Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe prowadzone od 1992 roku

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa studia podyplomowe prowadzi od 1992 roku, zaraz po otrzymaniu od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  statusu  wyższej uczelni niepublicznej. Pierwszymi oferowanymi przez WSZ-SW  studiami podyplomowymi były trzy ich rodzaje: Podyplomowe Studia Zarządzania Przedsiębiorstwem, Podyplomowe Studia Zarządzania Personelem oraz Podyplomowe Studia Marketingu. Do końca lat dziewięćdziesiątych  cieszyły się one dużą popularnością i zostało ich zrealizowanych kilkadziesiąt edycji.

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych uczestniczyli w nich także oficerowie podlegającego wówczas redukcji Wojska Polskiego, którzy w ramach rekonwersji kierowani byli do cywila. Na mocy porozumienia z Departamentem Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej nasza Uczelnia zorganizowała dla nich wiele edycji studiów podyplomowych; oprócz wyżej wymienionych studiów były to także Podyplomowe Studia Prowadzenia Działalności  Gospodarczej.

Natomiast przez kilka lata prowadziliśmy dla nauczycieli i przedszkolanek w Warszawie oraz w Bydgoszczy (tu wspólnie ze Studiów Kształcenia Kadr-SKK)  Podyplomowe Studia Zarządzania Placówką Oświatową.  Przez wiele lat  aż do dzisiaj – wspólnie z Korporacją SEDPOL- realizujemy Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości, a także kilka lat temu wspólnie z tą Korporacją prowadziliśmy do czasu uwolnienia niektórych zawodów  Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami ( ten rodzaj studiów WSZ-SW prowadziła również w Bydgoszczy wspólnie z SKK).

W ostatnich latach największym powodzeniem cieszyły się prowadzone przez naszą Uczelnię – wspólnie z Platformą Jakości –  Podyplomowe Studia Zarządzania Jakością oraz Podyplomowe Studia Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych. Aktualnie trwa czwarta już edycja tych studiów.

W sumie studia podyplomowe prowadzone przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą ukończyło 2383 absolwentów, którzy otrzymali świadectwa ich ukończenia.

Zadzwoń