Wsparcie psychologiczne

 

Oferta wsparcia psychologicznego w Warszawskiej Szkole Zarzadzania – Szkole Wyższej.

W roku akademickim 2022/2023 Uczelnia zapewnia ofertę indywidualnego wsparcia psychologicznego dla potrzebujących studentów uczelni. Jak wskazują badania młodzi ludzie czują dużą presję, aby odnieść sukces na studiach i rynku pracy. Utrzymujące się stale napięcia i lęki sprawiają, że są w grupie wysokiego ryzyka zachorowalności na depresję, zaburzenia lękowe, uzależnienia.

Sygnały, które wskazują, że student może potrzebować wsparcia psychologicznego:

  • przedłużające się stany obniżonego nastroju, apatia, poczucie pustki,
  • silne i długotrwałe uczucie niepokoju, lęku, ataki paniki,
  • brak siły i chęci do działania,
  • trudności w koncentracji i skupieniu uwagi,
  • trudności w relacjach z innymi,
  • trudności z radzeniem sobie z problemami dnia codziennego,
  • narastająca agresja,
  • myśli rezygnacyjne i samobójcze,
  • sygnały od otoczenia, że coś się dzieje.

Indywidualne konsultacje z psychologiem mogą odbywać się w formie online lub stacjonarnej na terenie WSZ-SW. Skorzystać mogą z niej osoby, które nie radzą sobie z trudnościami i chcą porozmawiać o swoich problemach, aby odzyskać równowagę i umiejętność radzenie sobie ze stresem życia codziennego. Porada skupia się na wzmacnianiu mocnych stron osoby.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: psycholog@wsz-sw.edu.pl

 

„Strefa komfortu PSRP” – ogólnopolski projekt pomocy psychologicznej dla studentów z całej Polski.

Z inicjatywy Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiony został ogólnopolski projekt pomocy psychologicznej dla studentów z całej Polski „Strefa komfortu PSRP”. Każdy student może skorzystać z terapii online i wziąć udział w webinariach prowadzonych przez specjalistów.

Dzięki projektowi „Strefa komfortu PSRP” student może poznać odpowiedzi na nurtujące pytania, m.in. w jaki sposób radzić sobie z lękiem, jak produktywnie wykorzystać czas oraz jakie sygnały mogą świadczyć o złym stanie zdrowia psychicznego.

Link do strony „Strefa komfortu PSRP” https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/

 

Zadzwoń