Dyplom Ukończenia Studiów

Dyplom licencjata

Dyplom ukończenia studiów i możliwości kontynuowania nauki

Dyplom licencjata jest potwierdzeniem ukończenia wyższych studiów zawodowych i upoważnia do kontynuacji nauki na uzupełniających studiach magisterskich w WSZ-SW oraz we wszystkich uczelniach uprawnionych do ich prowadzenia, na warunkach określonych przez te uczelnie

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu licencjata jest:

  • zaliczenie wszystkich przewidzianych programem zajęć
  • zdanie ustalonych egzaminów
  • napisanie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej
  • zdanie egzaminu dyplomowego
Zadzwoń