Seminaria w 2018 r.:

wsz-sw

SEMINARIA ZORGANIZOWANE PRZEZ WSZ-SW W 2018 R.

  1. ”Kompetencje autokreacyjne dorosłych wobec wyzwań kulturowo – cywilizacyjnych XXI wieku” – 18 styczeń.
  2. ”Dlaczego świat dąży do katastrofy?” – 15 luty.
  3.  ”Bezpieczeństwo informacji” – 15 marzec.
  4.  ”Nowe paradygmaty ekonomii  w obliczu wyzwań XXI wieku” –  26 kwiecień.                            
  5.  ”Racjonalność  egzystencjalna  w XXI wieku”  – 17 maj.
  6.  ”Jak skuteczna komunikacja może  wpłynąć na  zmiany  w życiu człowieka” –  14 czerwiec.
  7. „Możliwości   (szanse i zagrożenia)   wszechstronnego rozwoju,  w tym bezpieczeństwa  Polski  jako suwerennego państwa,  w strukturach Unii Europejskiej” – 18  październik.
  8.  ”Wybrane uwarunkowania cywilizacyjne kapitału ludzkiego oraz ”Porządki światowe” – 22 listopad.
Zadzwoń