Seminaria w 2017 r.

wsz-sw

SEMINARIA ZORGANIZOWANE PRZEZ WSZ-SW W 2017 R.

 1. Seminarium „Metody i techniki skutecznej edukacji (jak się uczyć, żeby się nauczyć i jak uczyć, żeby nauczyć)”.
 2. Seminarium „Cywilizacyjne struktury współczesnego świata”.
 3. Seminarium „Kompetencje autokreacyjne dorosłych wobec wyzwań kulturowo – cywilizacyjnych XXI wieku”.
 4. Seminarium „Dlaczego  świat  dąży  do  katastrofy”.
 5. Panel „Rocznica L. Zamenhofa – Światowa Konferencja Esperantystów – Warszawa 2017”.
 6. Seminarium „Zarządzanie wiedzą – wprowadzenie do teorii i praktyki zastosowań”
 7. Seminarium „Prakseologia – nauka i praktyka sprawnego działania”.
 8. Seminarium „Cykl działania zorganizowanego w praktyce zarządzania”.
 9. Seminarium „Prekusony naukowej organizacji oraz dokonania prof. K. Adamieckiego w tym historia TNOiK”.
 10. Pracownia Zrównoważnego Rozwoju WSZ-SW kierunek Kreatywność i Strategia Rozwoju”.
 11. Seminarium naukowe poświęcone zagadnieniom zarządzania wiedzą.
Zadzwoń