Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Partycypacja Pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój.”

wsz-sw

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PARTYCYPACJA PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU I WŁASNOŚCI. ZASADY, PRAKTYKA, TRUDNOŚCI I ROZWÓJ”, która odbyła się 25 listopada 2017 r. w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej. Celem konferencji było przedstawienie i pogłębienie wiedzy oraz świadomości pracowników, działaczy związkowych i pracodawców w zakresie partycypacji pracowników w zarządzaniu i własności oraz nadanie impulsu do szerokiego wdrażania zasad i rozwiązań partycypacji pracowniczej. Natomiast celem utylitarnym konferencji była integracja i wymiana doświadczeń środowisk opowiadających się za partycypacją pracowniczą w Polsce, ale także międzynarodowych środowisk naukowych. W konferencji jako paneliści uczestniczyli: przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, prezesi central związkowych i pracodawcy.

Zadzwoń