Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia – Kielce 2017

wsz-sw

Ogólnopolska  Konferencja Naukowa „UDZIAŁ ZAPLECZA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO PRZEMYSŁU OBRONNEGO W ROZWOJU I MODERNIZACJI UZBROJENIA”,  której WSZ-SW była współorganizatorem. Odbyła się ona w  dniu 7 września 2017 r. i towarzyszyła XXV Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego. Celem Konferencji było ukazanie roli zaplecza badawczo-rozwojowego polskiego przemysłu obronnego w rozwoju oraz modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz przedstawienie nowych technologii rozwijanych przez jednostki badawczo – rozwojowe i uczelnie techniczne, umożliwiających wprowadzanie nowych generacji uzbrojenia. A także wskazanie kierunków przekształceń i perspektyw zaplecza badawczo – rozwojowego polskiego przemysłu obronnego w warunkach globalizacji i otwarcia europejskiego rynku uzbrojenia, w tym jego udziału w międzynarodowej współpracy gospodarczo-obronnej.

Zadzwoń