Seminaria w 2019 r.:

wsz-sw

SEMINARIA ZORGANIZOWANE PRZEZ WSZ-SW W 2019 R.

 1. „Przekształcenia światowego ładu  gospodarczego” – wnioski pro domo  sua  – 10 stycznia 2019 r.
 2. „Innowacje i postęp techniczny we  współczesnej gospodarce” – tendencje i kierunki, znaczenie, warunki – 24 stycznia 2019 r.
 3. „Wolność”  na wszystkich poziomach zarządzania (mikro i makro) oraz  dyskusja panelowa – 21 luty 2019 r.
 4. „Racjonalność  w procesie podejmowania decyzji”  – 21  marzec 2019 r. 
 5. „Cywilizacje” – przegląd historyczno-praktyczny, dyskusja panelowa o współczesnych teoriach cywilizacji – 11 kwiecień 2019 r.
 6. „Człowiek XXI w. (wieku fizyki kwantowej)”.  Kierunki,  metody i techniki rozwoju  oraz doskonalenia  i  uzyskiwania  sukcesów, a  także  holistycznego,  psycho – somatycznego  samouzdrawiania w konwencji CUD” (Ciało+ Umysł+ Duch)  –  9 maj 2019 r.
 7. „Strategie zmian w organizacji” w aspekcie psychologicznych uwarunkowań  środowiska ludzi w organizacji – 23  maja  2019 r.
 8. „Cywilizacyjna tożsamość Europy” – 13 czerwca 2019 r.
 9. „Uniwersalne wartości naszej cywilizacji i ich wpływ na sprawność zarządzania w konwencji 3E” (Efektywność/Ekonomiczność/Etyczność) seminarium dyskusyjne –   oraz krótkie podsumowanie seminariów, które były przeprowadzone w roku   akademickim 2018/2019 wraz z propozycjami na następny rok akademicki  – 27 czerwca 2019 r.
 10. „W jaki sposób Triada Platona   (prawda – dobro – piękno)  wpływa na sprawność działania na gruncie  Organizacji i  Zarządzania” – w nauce, – w pracy zawodowej, ale także – w działalności społecznej, – w środowisku towarzyskim, – w życiu osobistym –  część pierwsza PRAWDA – 24 październik 2019 r. 
 11. „Konkurencyjnoś a etyka” – Światowe determinanty bezpieczeństwa  ekonomicznego  oraz ich wpływa na efektywność zarządzania na poziomie krajowym – 21 listopad 2019 r.
 12. Dlaczego deklarowana akceptacja  wyższych wartości (zdefiniowanych przez  różnych myślicieli) nie wpływa na powstrzymanie postępującej głębokiej polaryzacji społecznej i jak  można  podnieść sprawność naszego działania na gruncie Organizacji i Zarządzania –  część druga  – DOBRO(byt) – 19 grudzień 2019 r.
Zadzwoń