Współorganizatorstwo konferencji w 2019 r.:

wsz-sw

WSPÓŁORGANIZATORSTWO KONFERENCJI I UDZIAŁ WSZ-SW W ZAGRANICZNYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH W 2019 r.:

  1. Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa była współorganizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej podczas XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach pt. „Przemysł obronny głównym podmiotem polityki gospodarczo-obronnej Polski” zorganizowanej w dniu 3 września 2019 r.
  2. W dniach 14-16 lutego 2019 r. w stolicy Gruzji Tbilisi na zaproszenie władz ALTERBRIDGE International University of Management and Communication przebywała delegacja WSZ-SW uczestnicząc jednocześnie we wspólnie zorganizowanym International Forum „Transformative Education  Perspectives”. W trakcie pobytu omówiono wstępne warunki dotyczące możliwości kształcenia studentów ALTERBRIDGE w WSZ-SW oraz ratyfikowano memorandum w sprawie współpracy obu uczelni. 
  3. W dniach 24-25 października  w Kłajpedzie na Litwie z okazji 25-lecia powstania  Lithuania Business University of Applied Sciences przebywała delegacja  naszej uczelni. Jubileusz LBUAS połączony był z organizacją 13 Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Sustainable regional development: economical, management, law and technological possibilities 2019”, której WSZ-SW była współorganizatorem. W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych z całego świata między innymi z uniwersytetów: Purdue z USA, Malezji, Indii, Południowej Afryki, Węgier, Północnej Macedonii, Słowacji, Łotwy itd.  Konferencja była wspaniałym wydarzeniem naukowym z wymianą poglądów, merytorycznym panelem i owocnymi dyskusjami pomiędzy uczestnikami konferencji ale także wielkim wydarzeniem kulturalnym w Kłajpedzie z organizacją w Klaipeda Concert Hall wspaniałego galowego koncertu z udziałem władz Litwy, posłów do parlamentu litewskiego i władz miasta Kłajpedy.
Zadzwoń