Delegacja naszej uczelni pod przewodnictwem Prezydenta WSZ-SW prof. ucz. dr. inż. Waldemara Gajdy w Lithuania Business University of Applied Sciences.

delegacja uczelni litwa 11

W dniach 24-25 października  w Kłajpedzie na Litwie z okazji 25-lecia powstania  Lithuania Business University of Applied Sciences przebywała delegacja  naszej uczelni  pod przewodnictwem Prezydenta  WSZ-SW prof. ucz. dr. inż. Waldemara Gajdy. Jubileusz LBUAS połączony był z organizacją 13 Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT: ECONOMICAL, MANAGEMENT, LAW AND TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES 2019”, której WSZ-SW była współorganizatorem. W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych z całego świata między innymi z uniwersytetów: Purdue z USA, Malezji, Indii, Południowej Afryki, Węgier, Północnej Macedonii, Słowacji, Łotwy itd.  Dużym zainteresowaniem oraz wzmożoną dyskusją cieszył się wykład prof. ucz. dr Barbary Lubas. Na gali głównej o zabranie głosu poproszony został Prezydent  WSZ-SW prof. ucz. dr inż. Waldemar Gajda. Konferencja była wspaniałym wydarzeniem naukowym z wymianą poglądów, merytorycznym panelem i owocnymi dyskusjami pomiędzy uczestnikami konferencji ale także wielkim wydarzeniem kulturalnym w Kłajpedzie z organizacją w Klaipeda Concert Hall wspaniałego galowego koncertu z udziałem władz Litwy, posłów do parlamentu litewskiego i władz miasta Kłajpedy.

Zadzwoń