Blog

international forum 1

International Forum „Transformative Education Perspectives”

W dniach 14-16 lutego 2019 r. w stolicy Gruzji Tbilisi na zaproszenie władz ALTERBRIDGE International University of Management and Communication delegacja WSZ-SW pod przewodnictwem Prezydenta WSZ-SW dr. inż. Waldemara Gajdy uczestniczyła w International Forum „Transformative Education  Perspectives”. W trakcie pobytu omówiono wstępne warunki dotyczące możliwości kształcenia studentów ALTERBRIDGE w WSZ-SW oraz ratyfikowano memorandum w sprawie współpracy obu uczelni. Z ogromnym zainteresowaniem oraz […]

wsz-sw

Seminaria w 2018 r.:

SEMINARIA ZORGANIZOWANE PRZEZ WSZ-SW W 2018 R. ”Kompetencje autokreacyjne dorosłych wobec wyzwań kulturowo – cywilizacyjnych XXI wieku” – 18 styczeń. ”Dlaczego świat dąży do katastrofy?” – 15 luty.  ”Bezpieczeństwo informacji” – 15 marzec.  ”Nowe paradygmaty ekonomii  w obliczu wyzwań XXI wieku” –  26 kwiecień.                              ”Racjonalność  egzystencjalna  w XXI wieku”  – 17 maj.  ”Jak skuteczna komunikacja […]

konferencja naukowa 9

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „WSPÓŁCZESNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA”

12 czerwca 2018 roku w stolicy Ukrainy Kijowie odbyła się  II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne aspekty zarządzania”, zorganizowana przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą. W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi z Polski, Ukrainy i Mołdawii. Celem konferencji było przedstawienie i analiza priorytetowych zagadnień współczesnego zarządzania, najnowszych trendów i koncepcji zarządzania, stosowanych w nim metod i narzędzi oraz perspektyw rozwojowych i kierunków badań na przyszłość […]

III Cyberkonferencja Warszawska

23 maja 2018 roku w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej odbyła się Cyberkonferencja Warszawska pt. „III Generacja Cyberbezpieczeństwa-Cyberwywiad-Kryptologia”.. Jej tegoroczną edycja skierowana była szczególnie do przedstawicieli służb mundurowych i wojska.Została ona zorganizowana wspólnie przez Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą  i Europejski Instytut Cyber Inteligence. Wystąpieniem na temat „Edukacja podstawą cyberbezpieczeństwa” konferencję otworzył dr inż. Waldemar Gajada – Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły […]

dzialanosc naukowa 22

III Cyberkonferencja Warszawska

23 maja 2018 roku w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej odbyła się Cyberkonferencja Warszawska pt. „III Generacja Cyberbezpieczeństwa-Cyberwywiad-Kryptologia”.. Jej tegoroczną edycja skierowana była szczególnie do przedstawicieli służb mundurowych i wojska.Została ona zorganizowana wspólnie przez Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą  i Europejski Instytut Cyber Inteligence. Wystąpieniem na temat „Edukacja podstawą cyberbezpieczeństwa” konferencję otworzył dr inż. Waldemar Gajada – Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły […]

studia magisterskie zarzadzanie warszawa

Konferencje naukowe w 2017 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Partycypacja Pracowników w Zarządzaniu i Własności. Zasady, Praktyka, Trudności o Rozwój” W dniu 25 listopada 2017 r. w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PARTYCYPACJA PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU I WŁASNOŚCI. ZASADY, PRAKTYKA, TRUDNOŚCI I ROZWÓJ” pod Honorowym Patronatem posła dr. Bogdana Rzońcy – przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury.czytaj więcej Międzynarodowa […]

wsz-sw

Seminaria w 2017 r.

SEMINARIA ZORGANIZOWANE PRZEZ WSZ-SW W 2017 R. Seminarium „Metody i techniki skutecznej edukacji (jak się uczyć, żeby się nauczyć i jak uczyć, żeby nauczyć)”. Seminarium „Cywilizacyjne struktury współczesnego świata”. Seminarium „Kompetencje autokreacyjne dorosłych wobec wyzwań kulturowo – cywilizacyjnych XXI wieku”. Seminarium „Dlaczego  świat  dąży  do  katastrofy”. Panel „Rocznica L. Zamenhofa – Światowa Konferencja Esperantystów – Warszawa 2017”. […]

wsz-sw

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Partycypacja Pracowników w zarządzaniu i własności. Zasady, praktyka, trudności i rozwój.”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PARTYCYPACJA PRACOWNIKÓW W ZARZĄDZANIU I WŁASNOŚCI. ZASADY, PRAKTYKA, TRUDNOŚCI I ROZWÓJ”, która odbyła się 25 listopada 2017 r. w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej. Celem konferencji było przedstawienie i pogłębienie wiedzy oraz świadomości pracowników, działaczy związkowych i pracodawców w zakresie partycypacji pracowników w zarządzaniu i własności oraz nadanie impulsu do szerokiego wdrażania zasad i rozwiązań partycypacji […]

wsz-sw

Udział zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu obronnego w rozwoju i modernizacji uzbrojenia – Kielce 2017

Ogólnopolska  Konferencja Naukowa „UDZIAŁ ZAPLECZA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO PRZEMYSŁU OBRONNEGO W ROZWOJU I MODERNIZACJI UZBROJENIA”,  której WSZ-SW była współorganizatorem. Odbyła się ona w  dniu 7 września 2017 r. i towarzyszyła XXV Międzynarodowemu Salonowi Przemysłu Obronnego. Celem Konferencji było ukazanie roli zaplecza badawczo-rozwojowego polskiego przemysłu obronnego w rozwoju oraz modernizacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz przedstawienie nowych technologii rozwijanych przez jednostki badawczo […]

6 3

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Modern Aspects of Management” w Odessie

22 czerwca 2017 roku w Odessie na Ukrainie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne Aspekty Zarządzania („Modern Aspects of Management”) zorganizowana przez Warszawską  Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą.  W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi z Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji. Celem konferencji było zaprezentowanie i przeanalizowanie priorytetowych zagadnień współczesnego zarządzania w warunkach globalizacji gospodarczej, najnowszych trendów i koncepcji w […]

Zadzwoń