Międzynarodowa Konferencja Naukowa

7

W dniu 25 maja 2019 r. w siedzibie Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem w społecznej nauce Kościoła”  poświęcona pamięci ks. prof. Mieczysława Lubańskiego – byłego Rektora naszej Uczelni.

Tematyka naukowa Konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

1.    Zadania i odpowiedzialność przedsiębiorców i pracodawców w encyklikach papieskich.

2.    Chrześcijańska koncepcja przedsiębiorstwa i gospodarki.

3.    Teologia ludzkiej pracy.

4.    Podmiotowe relacje między pracodawcami a pracobiorcami.

5.    Duchowość pracodawcy a pracobiorcy.

6.    Etyka biznesu.

7.    Duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców.

8.    Doświadczenia katolickich organizacji przedsiębiorców.

9.    Innowacyjność jako podstawa rozwoju społecznego.

10.  Wybrane aspekty kreacji, wiedzy, zarządzania i rozwoju społecznego.

11.  Konkurencyjność, jakość

W konferencji wzięli  udział: Metropolita Warszawski ks. Kardynał Dr Kazimierz Nycz, rektorzy uczelni wyższych współpracujących z Warszawską Szkołą Zarządzania-Szkołą Wyższą, naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i duchowni współpracujący z ks. prof. M. Lubańskim oraz naukowcy z zagranicy i pracodawcy katolickich organizacji przedsiębiorców. Gości i uczestników konferencji powitał Prezydent WSZ-SW dr inż. Waldemar Gajda.Na początku Konferencji Kardynał Kazimierz Nycz odsłonił tablicę nadającą jednej z  auli  WSZ-SW imię ks. prof. Mieczysława Lubańskiego  oraz poświęcił  krzyż.

I sesję plenarną rozpoczęła  prof. dr hab. Anna Latawiec – Dziekan Wydziału Filozofii UKSW- jako osoba blisko współpracująca z ks. Prof. M. Lubańskim – przedstawiła jego osobowość  i dorobek. W sesji tej ponadto wystąpili:

– prof. dr hab. Aniela Dylus – „O właściwe miejsce religii w działalności gospodarczej”

– prof. dr hab. Wanda  Zagórska  – „O relacji podmiotowej w warunkach współczesności”

– prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bojarski  – „Chrześcijański pracownik i przedsiębiorca”

– ks. prof. dr hab. Ryszard Moń – „Godność pracy w perspektywie zarządzania naukowego i preformatywnego”

– prof. dr hab. Jan Terelak „Zarządzanie stresem organizacyjnym – perspektywa psychologiczna”.

– Andrzej Bogusławski  – „Działalność  Stowarzyszenia  Przedsiębiorców Katolickich”

– Tomasz Sztreker  – „Zadania i dorobek Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT”.

Na początku II sesji plenarnej odbyła się uroczystość nadania tytułu honorowego profesora Prezydentowi WSZ-SW. Po tym wydarzeniu rozpoczęły się prelekcje gości zagranicznych:Prof. dr. Svitlana Kuznetsova, Assoc. prof. dr. Andriy Kuznetsov, Prof. D. Econ. Sc. Volodymyr Martynyuk,Hon. prof. doc. Vasyl Zaplatynskyi Ph.D., Prof. ASBH, doc. Inga Uriadnikova Ph.D., Prof. dr. Angelė Lileikienė ,Assoc. prof. doc. dr. Jurgita Martinkienė, Mantas Svazas, Manta Liberyte, Prof. dr. Valentinas Navickas Mykolas Navickasa także reprezentujący Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą: dr inż. Waldemar Gajda, prof. dr hab. Anatol Peretiatkowicz oraz dr Michał Małek.

 

Zadzwoń