III Cyberkonferencja Warszawska

dzialanosc naukowa 22

23 maja 2018 roku w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej odbyła się Cyberkonferencja Warszawska pt. „III Generacja Cyberbezpieczeństwa-Cyberwywiad-Kryptologia”..

Jej tegoroczną edycja skierowana była szczególnie do przedstawicieli służb mundurowych i wojska.Została ona zorganizowana wspólnie przez Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą  i Europejski Instytut Cyber Inteligence. Wystąpieniem na temat Edukacja podstawą cyberbezpieczeństwa” konferencję otworzył dr inż. Waldemar Gajada – Rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej.

Na program konferencji złożyły się dwa panele, a mianowicie panel technologiczny pt.„Rozwiązania III generacji cyberbezpieczeństwa – od ogółu do szczegółu”, oraz panel naukowy w który wystąpili praktycy zajmujący się cyberbezpieczeństwem oraz panel naukowy pt. „Wpływ nowych technologii na życie człowieka w kontekście zagrożeń cyberbezpieczeństwa”.

W panelu technologicznym wystąpili praktycy w większości reprezentujący instytucje i firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem. Natomiast w w panelu naukowym referaty zaprezentowali pracownicy naukowi zajmujący się tym zagadnieniem od strony teoretycznej. W obu panelach najwięcej uwagi poświęcono zagrożeniom w cyberprzestrzeni i identyfikacji ich źródeł, atakom cybernetycznym oraz zarządzaniu cyberbezpieczeństwem na szczeblu przedsiębiorstw i administracji państwowej.

W pierwszym panelu zaprezentowano najnowsze technologie cyberbezpieczeństwa. a także zagadnienia związane z cybnerbezpieczeństwem Centralnego Portu Lotniczego. W końcowej części obrad odbyła się dyskusja na temat: Edukacja jako integralny element cyberbezpieczeństwa, połączona z pokazem nowych technologii w edukacji.

W przerwie obrad obyła się prezentacja drona MUCHA, przeznaczonego do reagowania kryzysowego. W wystąpieniach zaprezentowanych podczas panelu naukowego z jednej strony wskazywano na korzyści i udogodnienia wynikające z zastosowania najnowszych technologii informatycznych, a z drugiej – wynikające z tego zagrożenia, zwłaszcza dla prywatności; m.in. wskazano na niebezpieczeństwo masowej inwigilacji.

Warto dodać, iż referaty zaprezentowane w panelu naukowym zostaną wydane w zbiorowej monografii, w której znajda się także niektóre wystąpienia z panelu technologicznego W podsumowaniu na zakończenie obrad wyeksponowano najważniejsze tezy i myśli wygłoszone w trakcie panelu technologicznego i naukowego. Internetowa relacja z Cyberkonferencji Warszawskiej  dostępna jest na stronach Interwizji.Warszawa: http://press.warszawa.pl/iii-cyberkonferencja-warszawska/

Zadzwoń