ZAPRASZAMY NA KURSY (SZKOLENIA) Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY INFORMACJI

uczelnia

I. Kurs w zakresie obsługi Kancelarii Tajnej

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa organizuje dwudniowy  kurs kancelaryjny w zakresie OBSŁUGI KANCELARII TAJNEJ, który będzie miał miejsce w dniach 19-20 września 2020 r. w siedzibie Uczelni w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A ( wjazd od ul. Rogalińskiej-pałacyk). Tematyka kursu (zajęcia praktyczne), który poprowadzi Piotr Górecki,  obejmuje m.in.  następujące zagadnienia w zakresie obsługi kancelarii tajnej (w resorcie obrony narodowej i poza resortem obrony narodowej):
1. Zadania kierownika kancelarii oraz innej niż kancelaria tajna komórki odpowiedzialnej za przetwarzanie materiałów niejawnych
2. Systemy ewidencji materiałów niejawnych.
3. Zasady prowadzenia urządzeń ewidencyjnych oraz rejestrowanie materiałów niejawnych.
Opłata za udział w kursie wynosi 300 zł.

II. Kurs ( szkolenie) Audytor systemu zarządzania bezpieczeństwem wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa wspólnie ze współpracującą z naszą Uczelnią PLATFORMĄ JAKOŚCI, organizują dwudniowy kurs szkoleniowy z zakresu AUDYTOR SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06, który będzie miał miejsce w siedzibie Uczelni w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 3A (wjazd od ul. Rogalińskiej – pałacyk) w dniach 12-13 września 2020 r. W kursie może uczestniczy każda osoba zainteresowany tą tematyką. Dla uczestników Studiów Podyplomowych Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych jest to możliwość pozyskania dodatkowych kompetencji za dodatkową opłatą. Uczestnicy kursu na jego zakończenie otrzymają certyfikat „AUDYTORA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06”.
Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:
1. Aspekty bezpieczeństwa informacji.
2. Wymagania prawne a bezpieczeństwo informacji.
3. Normy w dziedzinie bezpieczeństwa informacji.
4. Kluczowe definicje związane z bezpieczeństwem informacji.
5. Wydania norm dot. zarządzania bezpieczeństwem informacji.
6. Wymagania PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji:
• wymagania podstawowe od rozdziału 4 do rozdziału 10
• wymagania w zakresie zabezpieczeń w Załączniku A.
7. Audyt – aspekty, rodzaje, definicje.
8. Proces audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06.
9. Egzamin.
Opłata za udział w tym kursie (module) wynosi 300 zł.
Zgłoszenia do udziału w/w kursach należy kierować do mgr Elżbiety Woźniakowskiej – e-mail: elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl, tel. 22 862 32 24 lub tel. kom. 795 990 822

Zadzwoń