W zakładce „praktyki studenckie” można pobrać wniosek o zaliczenie praktyk.

Zadzwoń