Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa laureatem jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”

Po dokonaniu analizy i oceny zgłoszenia do Programu „Uczelnia Liderów”, na podstawie opinii Komisji Certyfikacyjnej (uzasadnienie_certyfikatu),  uchwałą Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego  Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa uzyskała status laureata jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych w 2020 roku. W dniu 29 czerwca 2020 roku w Patio Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się  Gala Finałowa, podczas której wyróżnionym w tym roku uczelniom zostały wręczone certyfikaty „Uczelnia Liderów”. Certyfikat przyznany Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej  odebrał prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka-Dziekan WSZ-SW.

 

Opis zdjęć:

Zdjęcie nr 1

zdjęcie

Certyfikat „Uczelnia Liderów” Dziekanowi WSZ-SW prof.ucz. dr hab. Pawłowi Soroce wręczają prof. dr hab. Dariusz Rott – Przewodniczący Komisji Certyfikacyjnej i Grażyna Kaczmarczyk-Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Zdjęcie nr 2:

zdjęcie

Certyfikat „Uczelnia Liderów” przyznany Warszwskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej

certyfikat

Zadzwoń