Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa współorganizatorem konferencji podczas XXVIII  Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa była współorganizatorem Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowej  pt.„Działania przemysłu obronnego na rzecz infrastruktury krytycznej i obronnej państwa”. Jej współorganizatorami ponadto byli: Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych wraz z Katedrą Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Targi Kielce S.A. wspólnie z innymi partnerami: Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Staropolską Szkołą Wyższą, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Polską Agencją Przemysłowo-Obronną i Polskim Lobby Przemysłowym.

Konferencja odbywała się w ramach  XXVIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w dniu 8 września 2020 r. na terenie Targów Kielce S.A. w Kielcach. Cele Konferencji były następujące:

  1. Przedstawienie istoty, funkcji i zadań infrastruktury krytycznej i obronnej państwa.
  2. Analiza związków między infrastrukturą krytyczną i obronną państwa.
  3. Charakterystyka podmiotów stanowiących infrastrukturę krytyczną i obronną państwa.
  4. Ukazanie możliwości polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego w zaspokajaniu potrzeb podmiotów infrastruktury krytycznej i obronnej państwa.
  5. Prezentacja produktów przemysłu obronnego umacniających i modernizujących infrastrukturę krytyczną i obronną państwa.
  6. Przedstawienie sposobów i narzędzi finansowania działań i wytworów polskiego przemysłu obronnego, służących infrastrukturze krytycznej i obronnej.

 W jej trakcie wygłoszono 9 referatów, które zostaną opublikowane w postaci zbiorowej monografii przez Dom Wydawniczy ELIPSA.

W Radzie Naukowej zasiadali m.in. prof. ucz. dr inż. Waldemar Gajda – prezydent WSZ-SW i prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka – Dziekan WSZ-SW, który jednocześnie był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

 

Zadzwoń