W zakładce “praktyki studenckie” można pobrać wniosek o zaliczenie praktyk.

Leave a Reply