Studia Magisterskie

Zarządzanie w oświacie

Zarządzanie w oświacie

Cel specjalności jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych. W ramach tej specjalności przekazywana jest wiedza z zakresu kierowania placówkąoświatową, planowania i organizacji pracy w takiej placówce, jej promocji, a także zarządzania w niej personelem i jakością oraz prawa obowiązującego w oświacie. W trakcie studiów studenci nabywają umiejętności menedżerskie potrzebne do samodzielnego zarządzania instytucjami oświatowymi.

  • Ilość Semestrów - 4
  • Liczba punktów ECTS - 122

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

GRAFIK ORAZ PLAN ZAJĘĆ

REKRUTACJA NA STUDIA

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Nazwa przedmiotu Punkty ECTS
Specyfika zarządzania placówką oświatową 2
Regulacje prawne w oświacie 2
Marketing i promocja placówki oświatowej 2
Zarządzanie jakością w placówce oświatowej 2
Razem specjalność 8
studia licencjackie zarzadzanie

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą studiów wyższych zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń