Studia Magisterskie

Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii

Studiowanie tej specjalności pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne do pracy na stanowiskach menedżerskich w różnego rodzaju obiektach bazy noclegowej o różnym standardzie, zgodnie z kategoryzacją, oraz w zakładach gastronomicznych. Będzie to wiedza z zakresu kierowania hotelami i zakładami gastronomicznymi, organizacji oraz rynku usług hotelarskich i gastronomicznych, a także promocji zdrowia i dietetyki w gastronomii. Studiujący nabywa praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania w branży hotelarskiej i gastronomicznej, kompleksowego świadczenia usług hotelarsko-gastronomicznych, organizacji i techniki pracy w obiektach hotelarskich i gastronomicznych oraz profesjonalnej obsługi klienta.

  • Ilość Semestrów - 4
  • Liczba punktów ECTS - 122

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

GRAFIK ORAZ PLAN ZAJĘĆ

REKRUTACJA NA STUDIA

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Nazwa przedmiotu Punkty ECTS
Organizacja usług hotelarskich i gastronomicznych 2
Rynek usług hotelarskich i gastronomicznych 2
Promocja zdrowia i dietetyka w gastronomii 2
Kadra menedżerska w międzynarodowych systemach hotelarskich 2
Razem specjalność 8
studia licencjackie zarzadzanie

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą studiów wyższych zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń