Studia Magisterskie

Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Absolwent otrzymuje wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu w hotelarstwie i gastronomii, dotyczącą istoty, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw branżowych. Specjalność hotelarstwo i gastronomia kierunek Zarządzanie dostarcza wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy na kierowniczych i menadżerskich stanowiskach, zgodnie z międzynarodowymi standardami, w ramach przemysłu hotelarskiego i gastronomicznego. Na specjalność Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii realizowane są przedmioty związane z ekonomią w hotelarstwie i gastronomii, oraz organizacją, zarządzaniem i marketingiem z tej dziedziny wiedzy. Absolwenci tej specjalności mają szansę zostać poszukiwanymi fachowcami w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Sukces zawodowy zapewni im posiadana wiedza z zakresu problematyki ekonomicznej i organizacyjnej, zaś zdobyte umiejętności pozwolą ubiegać się o pracę m.in. na kierowniczych stanowiskach w branży hotelarsko-gastronomicznej. Absolwenci mogą również samodzielnie prowadzić restaurację, pensjonat, czy też hotel. Specjalność jest przeznaczona dla osób związanych z branżą oraz absolwentów studiów I i II stopnia, którzy chcą podjąć w niej pracę.

Absolwent studiów II stopnia tej specjalności, z tytułem zawodowym magistra, będzie predysponowany do pracy na stanowiskach menedżerskich różnego rodzaju obiektów bazy noclegowej o różnym standardzie zgodnie z kategoryzacją oraz zakładów gastronomicznych. Będzie posiadał umiejętności do prowadzenia własnej firmy oraz pracy w krajowych lub międzynarodowych organizacjach związanych z branżą hotelarską i gastronomiczną.

  • Ilość Semestrów - 4
  • Liczba punktów ECTS - 122

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

GRAFIK ORAZ PLAN ZAJĘĆ

REKRUTACJA NA STUDIA

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Nazwa przedmiotu Punkty ECTS
Podstawy turystyki i rekreacji 2
Marketing w turystyce i rekreacji 2
Krajoznawstwo i obsługa ruchu turystycznego 2
Zachowania konsumenta w turystyce 2
Transport w turystyce i rekreacji 8
studia licencjackie zarzadzanie

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą studiów wyższych zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń