Studia Magisterskie

Zarządzanie produktami chemicznymi i ich utylizacją

Zarządzanie produktami chemicznymi i ich utylizacją

Podstawowym celem procesu kształcenia na realizowanej na studiach I stopnia, a następnie poszerzonej na studiach II stopnia specjalności zarządzanie produktami chemicznymi i ich utylizacją jest przekazanie studentom wiedzy oraz zdobycie przez nich praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania, składowania i utylizacji niebezpiecznych materiałów chemicznych. Ponadto studenci zapoznani zostaną z zagrożeniami związanymi z oddziaływaniem niebezpiecznych związków chemicznych na organizm człowieka oraz środowisko naturalne, a także sposobami monitorowania tych zagrożeń. Jednocześnie poznają podstawowe systemy zarządzania kryzysowego oraz zasady współdziałania służb mundurowych i organów administracji państwowej w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu obywateli. Ze względu na praktyczny profil studiów część zajęć będzie mogła odbywać się w modułach ćwiczeniowych we współpracy z Politechniką Warszawską, Polską Akademią Nauk oraz Grupą Ratownictwa Chemicznego JRG 6. Po ukończeniu studiów studenci będą specjalistami w zarządzaniu i logistyce związanej z szeroko pojętą wiedzą na temat prawidłowego zabezpieczenia i utylizacji produktów chemicznymi.

Przedmioty specjalistyczne:

– Toksykologia wybranych produktów chemicznych.
– Nowoczesne metody produkcji i utylizacji materiałów niebezpiecznych i toksycznych.
– Sposoby postępowania w przypadku skażenia substancjami niebezpiecznymi i toksycznymi.
– Kontrola i nadzór nad prawidłowym zarządzaniem i ewidencją produktów chemicznych.

  • Ilość Semestrów - 4
  • Liczba punktów ECTS - 122

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

GRAFIK ORAZ PLAN ZAJĘĆ

REKRUTACJA NA STUDIA

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Nazwa przedmiotu Punkty ECTS
Nowoczesne metody produkcji i utylizacji materiałów niebezpiecznych i toksycznych 2
Kontrola i nadzór nad prawidłowym zarządzaniem i ewidencją produktów chemicznych 2
Wpływ substancji szkodliwych na środowisko naturalne i organizm człowieka 2
Zarządzanie nowoczesnymi procesami neutralizacji i recyklingu materiałów niebezpiecznych i toksycznych 2
Razem specjalność 8
studia licencjackie zarzadzanie

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą studiów wyższych zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń