Studia Magisterskie

Zarządzanie Placówkami Ochrony Zdrowia

Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia

Celem specjalności jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach ochrony zdrowia. W ramach tej specjalności przekazywana jest wiedza z zakresu kierowania podmiotami służby zdrowia i najważniejszych aspektów ich funkcjonowania, w tym finansowych. Studenci zapoznani także zostaną z regulacjami prawnymi dotyczącymi systemu opieki zdrowotnej, z marketingiem usług medycznych oraz zasadami postępowania w zakresie dokumentacji medycznej. W trakcie studiów studenci nabywają umiejętności menedżerskie potrzebne do skutecznego zarządzania placówkami ochrony zdrowia i przeprowadzania w nich zmian.

  • Ilość Semestrów - 4
  • Liczba punktów ECTS - 122

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

GRAFIK ORAZ PLAN ZAJĘĆ

REKRUTACJA NA STUDIA

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Nazwa przedmiotu Punkty ECTS
Prawne aspekty funkcjonowania podmiotu leczniczego 2
Zarządzanie placówką ochrony zdrowia 2
Marketing usług medycznych 2
System opieki zdrowotnej w Polsce 2
Razem specjalność 8
studia licencjackie zarzadzanie

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą studiów wyższych zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń