Studia Magisterskie

Zarządzanie Klastrami

Zarządzanie klastrami

Celem specjalności jest przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania złożonymi przedsięwzięciami realizowanymi w gospodarce, administracji i sferze samorządowej. Umożliwia uzyskanie umiejętności inicjowania, planowania, i organizowania projektów oraz opanowanie technik i narzędzi funkcjonowania organizacji w klastrze. Specjalność ta realizowana jest na studiach II stopnia i obejmuje m.in. wiedzę z zakresu organizacji grupy przedsiębiorstw skoncentrowana przestrzennie (geograficznie), pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących
ze sobą.

  • Ilość Semestrów - 4
  • Liczba punktów ECTS - 122

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

GRAFIK ORAZ PLAN ZAJĘĆ

REKRUTACJA NA STUDIA

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Nazwa przedmiotu Punkty ECTS
Formy klastrów i klaster przemysłowy 2
Koncepcja gron w teorii i praktyce zarządzania 2
Klastry w Polsce 2
Klastry w świecie 2
Razem specjalność 8
studia licencjackie zarzadzanie

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą studiów wyższych zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń