Studia Magisterskie

Zarządzanie Innowacjami

Zarządzanie Innowacjami

Specjalność ma na celu przekazanie wiedzy z zakresu  kierowania procesami innowacyjnymi i stwarzania warunków do ich realizacji oraz ich finansowania. Studenci tej specjalności nabędą  umiejętności dokonywania diagnozy stanu innowacyjności w przedsiębiorstwie i kształtowania postaw innowacyjnych oraz oceny efektywności przedsięwzięć innowacyjnych. Specjalność zarządzanie innowacjami będzie uruchomiona zarówno na studiach I jak i II stopnia.

  • Jedno z najniższych czesnych w Warszawie
  • Magisterskie niestacjonarne (zaoczne) - 1.990 zł za semestr
  • Magisterskie stacjonarne (dzienne) - 2.199 zł za semestr
  • Ilość Semestrów - 4
  • Liczba punktów ECTS - 122

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA

GRAFIK ORAZ PLAN ZAJĘĆ

REKRUTACJA NA STUDIA

PRZEDMIOTY TWORZĄCE SPECJALNOŚĆ

Nazwa przedmiotuPunkty ECTS
Zarządzanie projektami innowacyjnymi3
Ryzyko w innowacji3
Bariery innowacyjności3
Zarządzanie zmianą i etapy wprowadzania zmian3
Razem specjalność12
studia licencjackie zarzadzanie

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą studiów wyższych zapraszamy do kontaktu.