STUDIA PODYPLOMOWE – NAWIGATORZY JUTRA

Zapraszamy na II edycję studiów NAWIGATORZY JUTRA społeczników: związkowców, samorządowców, aktywistów, działaczy stowarzyszeń i fundacji oraz wszystkich, którzy chcą współtworzyć z nami nową „Pierwszą Kadrową”.
Celem Nawigatorów jest poszerzenie stanu wiedzy społeczno-gospodarczej oraz samoświadomości słuchaczy i przygotowanie ich do współtworzenia nowej rzeczywistości gospodarczej i społecznej w duchu wartości etycznych.

Współpraca ze Związkiem Banków Polskich

„Bankowość » Finanse » Samorząd: Wiedza on-line"
Program dla nauczycieli akademickich i studentów

Studia Podyplomowe Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

Szanowni Państwo
są jeszcze wolne miejsca na atrakcyjne Studia Podyplomowe "Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych". Studia przeznaczone są dla osób kierujących w instytucjach cywilnych i wojskowych.

Konta bankowe WSZ-SW

INFORMACJA KWESTORA WARSZAWSKIEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA - SZKOŁY WYŻSZEJ
z dnia 19.03.2014 r. w sprawie wystawiana faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne.

Godziny pracy

Sekretariat i Dziekanat - godziny przyjmowania interesantów
Kwestura - godziny przyjmowania interesantów
Czytelnia - godziny otwarcia dla studentów

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu”.

Taki tytuł ma problemowy nurt badawczy, realizowany przez Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą i Krajową Radę Spółdzielczą w porozumieniu z Klubem Inteligencji Polskiej. W dniu 27 marca 2014 r. odbyła się w Warszawie, już trzecia ogólnokrajowa konferencja naukowa nt. „Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu.” Najważniejszym problemem tej wielopłaszczyznowej konferencji była kwestia anulowania długów, tak jak w starożytności: Sumerze, Asyrii, Babilonie, Egipcie, Izraelu i Grecji.

Galeria Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej

Zapraszamy do galerii Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej na wystawę malarstwa BARBARY RETMANIAK pod tytułem „DEKLARACJA”.

AKTUALNOŚCI

Oferta dla studentów z Ukrainy

dodano: 08/08/2014
Oferta dla studentów z Ukrainy

Konta bankowe WSZ-SW

dodano: 20/06/2014
INFORMACJA KWESTORA WARSZAWSKIEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA - SZKOŁY WYŻSZEJ
z dnia 19.03.2014 r. w sprawie wystawiana faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne.

Godziny pracy

dodano: 21/08/2013
Sekretariat i Dziekanat - godziny przyjmowania interesantów
Kwestura - godziny przyjmowania interesantów
Czytelnia - godziny otwarcia dla studentów

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu”.

dodano: 04/05/2014
Taki tytuł ma problemowy nurt badawczy, realizowany przez Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą i Krajową Radę Spółdzielczą w porozumieniu z Klubem Inteligencji Polskiej. W dniu 27 marca 2014 r. odbyła się w Warszawie, już trzecia ogólnokrajowa konferencja naukowa nt. „Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu.” Najważniejszym problemem tej wielopłaszczyznowej konferencji była kwestia anulowania długów, tak jak w starożytności: Sumerze, Asyrii, Babilonie, Egipcie, Izraelu i Grecji.

Galeria Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej

autor: admin | dodano: 22/09/2014
Zapraszamy do galerii Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej na wystawę malarstwa BARBARY RETMANIAK pod tytułem „DEKLARACJA”.


e-Publikacje