PROMOCJA!!! Jedno z NAJNIŻSZYCH CZESNYCH w Warszawie !!! Licencjat - 1.850 zł za semestr. Magisterskie - 2.100 zł za semestr. Bez opłaty administracyjnej. Promocja do 31.08.2017. Rekrutacja 2017/2018.

Szczegóły na stronie rekrutacja studia I stopnia (licencjackie) studia II stopnia (magisterskie).      

Według najnowszego rankigu szkół wyższych Perspektywy 2017 r. wśród wszystkich w Polsce ekonomicznych uczelni niepublicznych WSZ-SW zajęła:

1 miejsce w kategorii "Ekonomiczne losy absolwentów".
5 miejsce w kategorii oferta studiów magisterskich.
7 miejsce w kategorii "Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach".

Platynowy Certyfikat - Uczelnia Wyższa 2016 roku dla naszej Uczelni

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej ogłosiło listę Laureatów Ogólnopolskiego Programu Placówka Oświatowa i Uczelnia Wyższa Roku 2016. W dniu 15 grudnia 2016 roku nastąpiło wręczenie certyfikatów. WSZ-SW otrzymała Certyfikat Platynowy - Uczelnia Wyższa 2016 roku...

AKTUALNOŚCI

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Modern Aspects of Management” w Odessie

dodano: 11/07/2017
22 czerwca 2017 roku w Odessie na Ukrainie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne Aspekty Zarządzania („Modern Aspects of Management”) zorganizowana przez Warszawską  Szkołę Zarządzania - Szkołę Wyższą.  W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi z Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji.             Celem konferencji było zaprezentowanie i przeanalizowanie priorytetowych...

Seminarium naukowe poświęcone zagadnieniom zarządzania wiedzą

dodano: 11/07/2017
W dniu 14 czerwca 2017 w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej odbyło się kolejne seminarium  naukowe prowadzone przez prof. dr hab.  Zdzisława Cygana poświęcone zagadnieniom zarządzania wiedzą. W seminarium udział wzięli seminarzyści i pracownicy naukowi Uczelni. Wygłoszono dwa referaty: ·           „Zarządzanie wiedzą – elementy teorii i praktyczne zastosowania” - referat wygłoszony...

Wizyta delegacji z Chin

dodano: 14/06/2017
 W dniu 12 czerwca 2017r. w Warszawskiej Szkole Zarządzania - Szkole Wyższej gościła delegacja z Xianyang Normal University z Chin pod przewodnictwem Prezydenta tej Uczelni Pana Profesora Fang Ming. Xiannyang Normal University kształci ponad 15 000 studentów na 56 kierunkach. Wizyta zaowocowała podpisaniem porozumienia o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, włącznie z wymianą kadry naukowej oraz grup studenckich.   Skład delegacji...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona prof. dr. hab. Andrzejowi Zawiślakowi „Kreacja, nowe myślenie, innowacyjność w zarządzaniu”

dodano: 25/01/2017
W dniu 22 października 2016 r. w siedzibie Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej zorganizowano międzynarodową konferencję naukową z udziałem premierów rządu RP Jana Krzysztofa Bieleckiego, Waldemara Pawlaka i Marka Pola oraz prezes PTE prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezesa BCC Marka Goliszewskiego, prezesa TNOiK prof. Leszka Kiełtyki i licznych gości zagranicznych.

Zapraszamy na bezpłatne studia dzienne I i II stopnia u nas możesz dokończyć przerwane studia, zapewniamy wszechstronną pomoc.

dodano: 31/07/2017
Dotyczy osób, które spełnią określone warunki finansowe. W sprawie studiów prosimy o kontakt:   Elżbieta Wożniakowska Tel. 795 990 822, e-mail:  elzbieta.wozniakowska@wsz-sw.edu.pl    Prof. dr hab. Paweł Soroka  Tel. (22) 862-33-40,e-mail: pawel.soroka@wsz-sw.edu.pl ,

Galeria WSZ-SW

dodano: 15/05/2017
Makrofotografia to kierunek fotografii cieszący się ostatnio dużym zainteresowaniem. Autorem 30 zdjęć makro, prezentowanych w Galerii WSZ-SW, jest Maciej Nielubowicz.

Oficyna wydawnicza WSZ-SW

dodano: 10/07/2017
Wydawnictwa Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej w 2017 roku

W tym roku Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej wyda dwie pozycje:
1. „Ku pamięci prof. Andrzeja Zawiślaka - KREACJA, NOWE MYŚLENIE, INNOWACYJNOŚĆ W ZARZĄDZANIU”( monografia pokonferencyjna).
2. Stanisława Sobolewska, Kompendium wiedzy o rachunkowości.

Oferta dla studentów z Ukrainy

dodano: 02/01/2017
Oferta dla studentów z Ukrainy


Facebook