Rekrutacja na stronie głównej

Studia II stopnia. Inauguracja roku akademickiego 2016/17

Zapraszamy  studentów studiów II stopnia na inaugurację roku akademickiego, która rozpocznie się  w sobotę 8.X.2016r. o godz. 9.00. w budynku WSZ-SW przy ul. Siedmiogrodzkiej 3a. Prosimy o dostosowanie ubioru do uroczystego charakteru inauguracji. Po inauguracji...

Konferencja Naukowa poświęcona prof. dr hab. Andrzejowi Zawiślakowi

22 października 2016 r. w siedzibie Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ku pamięci profesora Andrzeja Zawiślaka" pod tytułem "Kreacja, nowe myślenie, innowacyjność w zarządzaniu".

Według najnowszego rankigu szkół wyższych w Polsce w 2016r. WSZ-SW zajęła:

3 miejsce na 316 uczelni niepublicznych w Polsce pod względem "Warunków kształcenia".
3 miejsce pod względem "Oferty kształcenia podyplomowego".
6 miejsce w kategorii "Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach".

!!! Jedno z NAJNIŻSZYCH CZESNYCH w Warszawie !!! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !!! Licencjat - 1.850 zł za semestr. Magisterskie - 2.100 zł za semestr. Jednorazowa opłata administracyjna tylko 250 zł.

Osoby, które do 28 października br. złożą dokumenty na I rok studiów licencjackich lub magisterskich zapłacą jedno z najniższych czesnych w Warszawie za cały okres studiów i jednorazowo zapłacą opłatę administracyjną w kwocie 250zł. Istnieje również ...

Zmiany terminów zjazdów

  Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze zmianami. II roku studiów II stopnia III roku studiów I stopnia

AKTUALNOŚCI

Konferencja Naukowa poświęcona prof. dr hab. Andrzejowi Zawiślakowi

dodano: 01/06/2016
22 października 2016 r. w siedzibie Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ku pamięci profesora Andrzeja Zawiślaka" pod tytułem "Kreacja, nowe myślenie, innowacyjność w zarządzaniu".

Studia Podyplomowe - "Nawigatorzy Jutra" - zapraszamy na III edycję

dodano: 25/07/2016
      Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa   i Fundacja Jesteśmy Zmianą zapraszają na  III edycję Studiów Podyplomowych „Nawigatorzy Jutra”. Aktualnie trwająca II edycja tych studiów, podobnie jak pierwsza, cieszy się dużym zainteresowaniem     Zaproszenie na III edycję studiów wygłoszone przez  JM Rektora WSZ-SW dra inż. Waldemara Gajdę: kliknij...

Debata w Sejmie RP z udziałem Rektora WSZ-SW

dodano: 04/07/2016
W dniu 30 czerwca 2016 r. na zaproszenie Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. w Sejmie RP przebywał Rektor WSZ-SW dr inż. Waldemar Gajda uczestnicząc w debacie „ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM – SZANSE I ZAGROŻENIA WYBORU ZAWODU”.   PROGRAM DEBATY

XII Kongres Gospodarki Polskiej

dodano: 27/06/2016
Podpisanie Porozumienia o współpracy między Warszawską Szkołą Zarządzania-Szkołą Wyższą a Kongregacją Przemysłowo - Handlową podczas XII Kongresu Gospodarki Polskiej

Rozpoczęcie prac nad ekspertyzą:„Założenia i zarys programu reindustrializacji i rozwoju przemysłu w Polsce"

dodano: 02/07/2016
  Rozpoczęcie prac nad ekspertyzą: „Założenia i zarys programu reindustrializacji i rozwoju  przemysłu w Polsce" .  28 czerwca 2016 r. w Warszawskiej Szkole Zarządzania-Szkole Wyższej  w Warszawie odbyło - zorganizowane wspólnie przez Polskie Lobby Przemysłowe i WSZ-SW  - spotkanie ekspertów PLP,  które zapoczątkowało prace nad opracowaniem kompleksowego  programu-ekspertyzy pt. "Założenia i zarys programu reindustrializacji...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Management 2016"

dodano: 20/05/2016
W dniach 4-7 maja 2016 r. na zaproszenie władz Uniwersytetu N. Tesli w Belgradzie przebywał Rektor WSZ-SW dr inż. Waldemar Gajda biorąc jednocześnie udział w organizowanej przez Faculty of Business and Industrial Management “UNION - Nikola Tesla” University Międzynarodowej Konferencji Naukowej ‘Management 2016’

Galeria WSZ-SW

dodano: 09/08/2016
Zapraszamy na wystawę malarstwa Grzegorz Bartoszka

Seminarium poświęcone zarządzaniu wiedzą w gospodarce i w życiu społecznym

dodano: 11/05/2016
W dniu 27 kwietnia 2016 r.  odbyło się pod kierunkiem Profesora Zdzisława Cygana kolejne seminarium poświęcone problematyce zarządzania wiedzą w gospodarce i w życiu społecznym. Miejscem spotkania była siedziba Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej. Referat wprowadzający wygłosił Profesor Zdzisław Cygan. Wprowadzenie dotyczyło podstawowych przesłanek zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie i w jednostkach samorządu...

Oferta dla studentów z Ukrainy

dodano: 09/05/2016
Oferta dla studentów z Ukrainy


Facebook