PROMOCJA!!! Jedno z NAJNIŻSZYCH CZESNYCH w Warszawie !!! Licencjat - 1.740 zł za semestr. Magisterskie - 1.990 zł za semestr. Bez opłaty administracyjnej. Promocja do 31.07.2017. Rekrutacja 2017/2018.

Szczegóły na stronie rekrutacja studia I stopnia (licencjackie) studia II stopnia (magisterskie).      

Według najnowszego rankigu szkół wyższych Perspektywy 2016 r. wśród wszystkich w Polsce ekonomicznych uczelni niepublicznych WSZ-SW zajęła:

3 miejsce pod względem "Warunków kształcenia".
3 miejsce pod względem "Oferty kształcenia podyplomowego".
6 miejsce w kategorii "Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach".

Platynowy Certyfikat - Uczelnia Wyższa 2016 roku dla naszej Uczelni

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej ogłosiło listę Laureatów Ogólnopolskiego Programu Placówka Oświatowa i Uczelnia Wyższa Roku 2016. W dniu 15 grudnia 2016 roku nastąpiło wręczenie certyfikatów. WSZ-SW otrzymała Certyfikat Platynowy - Uczelnia Wyższa 2016 roku...

AKTUALNOŚCI

Zagraniczna konferencja naukowa „WSPÓŁCZESNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA”

dodano: 07/04/2017
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa organizuje 22 czerwca br. w Odessie na Ukrainie zagraniczną konferencję naukową. Celem konferencji jest prezentacja i analiza priorytetowych zagadnień współczesnego zarządzania, najnowszych trendów i koncepcji zarządzania, stosowanych metod i narzędzi oraz perspektyw rozwojowych i kierunków badań na przyszłość. Celem utylitarnym konferencji jest integracja międzynarodowych środowisk naukowych, upowszechnianie wyników badań nad rozwojem dyscypliny naukowej jaką jest zarządzanie oraz implementacja badań w praktyce biznesowej. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli środowiska naukowego i biznesowego: profesorów, doktorów, menedżerów ale również studentów oraz osób zainteresowanych tematyką współczesnego zarządzania.
Termin zgłoszeń:2017-04-30
Termin konferencji:2017-06-22

Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona prof. dr. hab. Andrzejowi Zawiślakowi „Kreacja, nowe myślenie, innowacyjność w zarządzaniu”

dodano: 25/01/2017
W dniu 22 października 2016 r. w siedzibie Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej zorganizowano międzynarodową konferencję naukową z udziałem premierów rządu RP Jana Krzysztofa Bieleckiego, Waldemara Pawlaka i Marka Pola oraz prezes PTE prof. Elżbiety Mączyńskiej, prezesa BCC Marka Goliszewskiego, prezesa TNOiK prof. Leszka Kiełtyki i licznych gości zagranicznych.

Galeria WSZ-SW

dodano: 15/05/2017
W Galerii Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej prezentowane są prace malarskie pana Zbigniewa Tomczyka członka Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.
Tym razem spotkamy trzynaście obrazów olejnych na płótnie, składających się na niezwykle zwartą propozycję artystyczną.
Zapraszamy na wernisaż 15.05.2017, godz. 19.00.

Oferta dla studentów z Ukrainy

dodano: 02/01/2017
Oferta dla studentów z Ukrainy


Facebook