Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa informuje, iż z dniem 30.06.2015 roku nastąpi zamknięcie rachunku bankowego w Banku Zachodnim WBK S.A. o nr 25 1500 1012 1210 1010 6017 0000.

       Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy PKO BP S.A. o nr 62 1020 1013 0000 0502 0002 1527 .

Studia Podyplomowe Zarządzanie Jakością

Najatrakcyjniejsze Studia Podyplomowe nt. Zarządzania Jakością w Polsce! Już uruchomione! Jeśli chcesz zdobyć kompetencje z tego zakresu - konkretnie i na temat – koniecznie zapisz się! Zdobędziesz 11 certyfikatów i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – wszystko w ramach wyjątkowo atrakcyjnej ceny! Minimum formalności, bez pisania pracy dyplomowej, w dynamicznej formie, miłej i przyjaznej atmosferze. To wszystko dzięki temu, że zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści (trenerzy, konsultanci) w zakresie standaryzowanych systemów zarządzania, praktycy i teoretycy w dziedzinie zarządzania, jak również auditorzy różnych jednostek certyfikujących.
Proszę – nie zwlekaj i zgłoś się jak najwcześniej! Szczegółowe informacje możesz uzyskać na www.wsz-sw.edu.pl i pod numerem telefonicznym: 22 8623340 i 600200140. Czekamy na Ciebie!

Działalność/Nowe wydawnictwa WSZ-SW

Dostępne są dwie nowe pozycje wydane przez Oficynę Wydawniczą WSZ-SW:
1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. TURNIEJ GOLFA
2. AUTONOMICZNE I PROSPOŁECZNE SYSTEMY FINANSOWE W WARUNKACH KRYZYSU
wydane wspólnie z Krajową Radą Spółdzielczą.

STUDIA PODYPLOMOWE – NAWIGATORZY JUTRA

Zapraszamy na II edycję studiów NAWIGATORZY JUTRA społeczników: związkowców, samorządowców, aktywistów, działaczy stowarzyszeń i fundacji oraz wszystkich, którzy chcą współtworzyć z nami nową „Pierwszą Kadrową”.
Celem Nawigatorów jest poszerzenie stanu wiedzy społeczno-gospodarczej oraz samoświadomości słuchaczy i przygotowanie ich do współtworzenia nowej rzeczywistości gospodarczej i społecznej w duchu wartości etycznych.

Współpraca ze Związkiem Banków Polskich

„Bankowość » Finanse » Samorząd: Wiedza on-line"
Program dla nauczycieli akademickich i studentów

Studia Podyplomowe Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

Szanowni Państwo
są jeszcze wolne miejsca na atrakcyjne Studia Podyplomowe "Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych". Studia przeznaczone są dla osób kierujących w instytucjach cywilnych i wojskowych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu”.

Taki tytuł ma problemowy nurt badawczy, realizowany przez Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą i Krajową Radę Spółdzielczą w porozumieniu z Klubem Inteligencji Polskiej. W dniu 27 marca 2014 r. odbyła się w Warszawie, już trzecia ogólnokrajowa konferencja naukowa nt. „Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu.” Najważniejszym problemem tej wielopłaszczyznowej konferencji była kwestia anulowania długów, tak jak w starożytności: Sumerze, Asyrii, Babilonie, Egipcie, Izraelu i Grecji.

Galeria Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej

Zapraszamy na wystawę w WSZ-SW, gdzie prezentowanych jest dwadzieścia prac plastycznych Włodzimierza Starościaka, zapraszamy na finisaż 2 czerwca 2015 roku o godz. 18.00.

AKTUALNOŚCI

Oferta dla studentów z Ukrainy

dodano: 08/08/2014
Oferta dla studentów z Ukrainy

Konta bankowe WSZ-SW

dodano: 20/06/2014
INFORMACJA KWESTORA WARSZAWSKIEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA - SZKOŁY WYŻSZEJ
z dnia 19.03.2014 r. w sprawie wystawiana faktur potwierdzających wniesienie opłaty za usługi edukacyjne.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu”.

dodano: 04/05/2014
Taki tytuł ma problemowy nurt badawczy, realizowany przez Warszawską Szkołę Zarządzania – Szkołę Wyższą i Krajową Radę Spółdzielczą w porozumieniu z Klubem Inteligencji Polskiej. W dniu 27 marca 2014 r. odbyła się w Warszawie, już trzecia ogólnokrajowa konferencja naukowa nt. „Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu.” Najważniejszym problemem tej wielopłaszczyznowej konferencji była kwestia anulowania długów, tak jak w starożytności: Sumerze, Asyrii, Babilonie, Egipcie, Izraelu i Grecji.

Galeria Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej

dodano: 14/05/2015
Zapraszamy na wystawę w WSZ-SW, gdzie prezentowanych jest dwadzieścia prac plastycznych Włodzimierza Starościaka, zapraszamy na finisaż 2 czerwca 2015 roku o godz. 18.00.


e-Publikacje