PROGRAM ERASMUS

ERASMUS +

Miło nam poinformować, że Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa uzyskała akceptację w konkursie na Kartę ERASMUSA dla szkolnictwa wyższego 2021-2027 (Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027).  Karta określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży oraz sportu, jego początki sięgają 1998 roku. Obecnie europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro, a wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i włączający.

Program ma kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in.

 • zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości,
 • umożliwić osobom uczącym się łatwe korzystanie z edukacji w różnych krajach,
 • dać młodzieży możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Karta Erasmus 2021-2027 (ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027 APS)  – link do pliku z naszą kartą ECHE

title icon

Program "Erasmus+" edycja 2022-2027

DLA STUDENTÓW

– harmonogram rekrutacji na wyjazdy na lata 2022/2023

1 / od 1 kwietnia 2021 do końca maja 2022 – składanie udział o udział w programie ERASMUS + na rok akademicki 2022/2023
2 / 1- 7 czerwiec 2022 r. – wewnętrzne testy ze znajomości języka obcego
3/ do końca czerwca2022 r. – podział stypendiów przyznanych przez Narodową Agencję programu ERASMUS +
4 / lipiec-wrzesień 2022 – składanie aplikacji do uczelni partnerskich, przygotowanie programu zajęć, podpisywanie umów ze studentami wyjeżdżającymi na semestr zimowy
5 / październik 2022 – luty 2023 – składanie aplikacji do uczelni partnerskich, przygotowanie programu zajęć, podpisywanie umów ze studentami wyjeżdżającymi na semestr wiosenny

DLA PRACOWNIKÓW

DOKUMENTY DO POBRANIA

  scholarship student

  KONTAKT Z KOORDYNTAOREM

  od poniedziałku do piątku między 9.00 i 15.00, z wyjątkiem świąt.

  E-mail: barbara.lubas@wsz-sw.edu.pl
  Tel: +48 22 8623224
  Zadzwoń