Zagraniczna Konferencja Naukowa „Innowacje-gospodarka-kapitał ludzki”

26 4

   Międzynarodowa Konferencja Naukowa na Słowacji ( 7-10.06.2016)

W dniach 7 – 10 czerwca 2016 r.  w Podhajsku na Słowacji odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Innowacje-Ekonomia-Kapitał ludzki”, zorganizowana przez Warszawską Szkołę Zarządzania-Szkołę Wyższą  i Wschodnioeuropejską Agencję Rozwoju (EEDA) ze Słowacji. W konferencji oprócz kadry naukowej Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej i innych polskich uczelni wyższych, wzięli udział pracownicy naukowi ze Słowacji i Ukrainy. W pierwszym dniu konferencji odbyła się  wideokonferencja z prof. Mirosławem Skibniewskim z Uniwersytetu w Maryland w USA, który wypowiedział się na temat niektórych problemów będących tematem Konferencji. Po wygłoszeniu każdego referatu miała miejsce dyskusja, w której nie brakowało polemicznych akcentów.

Najlepsze referaty wygłoszone podczas Konferencji zostaną opublikowane w jednym z angielskich ekonomicznych czasopism naukowych, a pozostałe ukażą się w zbiorowej monografii, która  będzie wydana w Serbii.

Zadzwoń