Wręczenie mgr inż. Arturowi Martyniukowi Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”)

W dniu 19 czerwca 2023 r. w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej odbyła się uroczystość wręczenia mgr inż. Arturowi Martyniukowi Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”). Zostało ono przyznane na wniosek Rady Krajowej Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych przez Kapitułę powołaną przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Dokonując wyboru Kapituła uwzględniła następujące kryteria:
– całokształt dorobku zawodowego,
– znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,
-.osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej.
Honorowe Wyróżnienie PLP „Bene Meritus pro Industria Poloniae” przyznawane jest corocznie od 2013 roku. Otrzymało je kilkudziesięciu znakomitych menadżerów polskich przedsiębiorstw przemysłowych i naukowców współpracujących z polskim przemysłem.
Sylwetkę tegorocznego laureata mgr inż. Artura Martyniuka przedstawił przewodniczący Kapituły prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, który wręczył mu Honorowe Wyróżnienie PLP w obecności Prezydenta Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej prof. ucz. dr inż. Waldemara Gajdy, Koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego prof. dr hab. Pawła Soroki, Wiceprezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Sławomira Centkowskiego oraz Sekretarza Kapituły inż. Zygmunta Dębińskiego. Złożyli oni gratulacje wyróżnionemu.
A oto sylwetka laureata:
Mgr inż. Artur Martyniuk jest absolwentem studiów full time MBA IESE Business School w Barcelonie. Posiada dyplomy Masterclass in Private Equity & Venture Capital Harvard Business School i London Business School. Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1998 w firmie doradczej KPMG. Pracował w szwajcarskim oddziale Goldman Sachs, a w roku 2009 objął stanowisko dyrektora w madryckiej centrali Banku Santander. W latach 2013-2020 był dyrektorem doradztwa finansowego w firmie Deloitte. Od maja 2020 r. do kwietnia 2023 r. był prezesem zarządu spółki POLREGIO. Jest także członkiem zarządu Związku Pracodawców Kolejowych w Polsce.
Jako Prezes Zarządu POLREGIO S.A. – największego kolejowego przewoźnika pasażerskiego w Polsce – wyprowadził spółkę z bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, a mimo niesprzyjających warunków rynkowych, w tym rosnących cen energii, pod zarządzaniem Prezesa Martyniuka spółka od 2020 r. jest nieprzerwanie rentowna. Pomimo pandemii zapewniona została ciągłość transportu – szczególnie istotna dla osób, które musiały podróżować w trakcie lockdownów. Dwa lata później liczba pasażerów wróciła do poziomu sprzed pandemii(a w porównaniu do 2021 r. osiągnięto 40% wzrostu). Dzięki działaniom Artura Martyniuka podpisane zostały umowy wieloletnie z województwami, zabezpieczając finanse spółki w długoterminowej perspektywie, a POLREGIO wyszło z definicji spółki w trudnej sytuacji ekonomicznej. W większości województw umowy zawarte zostały na okres 10 lat, do grudnia 2030 r.. Polregio, dzięki zawartym wieloletnim umowom przewozowym, zyskało nie tylko gwarancję stabilności przychodów przez praktycznie całą dekadę, ale przede wszystkim czas na przygotowanie się do skutecznego rywalizowania z podmiotami zza granicy w otwartych przetargach za kilka lat.
W latach prezesury Artura Martyniuka POLREGIO zintensyfikowało działania związane z inwestycjami taborowymi, zarówno jeśli chodzi o zakup nowych pojazdów, jak i o modernizację pojazdów dotychczas posiadanych. Dzięki tym działaniom zapewniony został sukcesywny rozwój kolei regionalnej w Polsce, która wypełnia istotną misję społeczną, zapewniając – w ścisłej współpracy z samorządami – przystępny cenowo transport publiczny dla każdego mieszkańca Polski. POLREGIO jest przewoźnikiem kolejowym, często jedynym dla milionów Polaków, zwłaszcza tych mieszkających poza aglomeracjami. Tym samym spółka zapobiega i likwiduje wykluczenie komunikacyjne w regionach, gdzie jest to największy w skali kraju problem. Gdyby nie POLREGIO, w takich obszarach prawdopodobnie w ogóle nie byłoby transportu publicznego. Mieszkańcy regionów położonych wzdłuż takich linii często są zagrożeni wykluczeniem komunikacyjnym (a przez to i wykluczeniem społecznym).
Od 2020 r. sytuacja pracowników POLREGIO systematycznie się poprawia. Prezes Martyniuk wynegocjował umowę na pierwsze w historii spółki bardzo korzystne prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i ich rodzin. Po spełnieniu postulatów płacowych i realizacji podwyżki w 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w spółce wyraźnie wzrosło. W 2023 r. realizacja podwyżki od 1 stycznia w wynagrodzeniu zasadniczym spowodowała, że przeciętne wynagrodzenie w spółce osiągnęło poziom nawet 112% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
Artur Martyniuk dokonał transformacji POLREGIO, która stanowi istotny element gospodarki narodowej, co roku zapewniając mobilność milionom Polaków. Dzięki efektywnej kolei regionalnej również mieszkańcy mniejszych miejscowości mogą się kształcić, pracować
w dużych ośrodkach miejskich, ale także budować więzi rodzinne i społeczne. Pomimo zmian, które zaszły na rynku kolejowych przewozów pasażerskich od początku XXI wieku oraz problemów z jakimi na przestrzeni lat borykała się spółka, POLREGIO utrzymało pozycję największego pasażerskiego przewoźnika kolejowego w Polsce.
Warto podkreślić, że będąc prezesem POLREGIO S.A. mgr inż. Artur Martyniuk współpracował z Warszawską Szkołą Zarządzania-Szkołą Wyższą. Naszą Uczelnię ukończyła liczna grupa pracowników tej spółki.

a

DSC

DSC

DSC

Zadzwoń